تاریخی

تاریخی

با اینکه پیامبر (صلی الله علیه و آله) مسموم شدند چرا رحلت ایشان شهرت دارد؟

موضوع: 

مکان دفن سرهای شهدای کربلا کجاست؟

موضوع: 

طبق برخی از منابع تاریخی "عبدالملک مروان"، "مسجد الاقصی" را ساخته است پس چگونه پیامبر (صلی الله علیه و آله) در زمانی که این مسجد نبوده است از آنجا به معراج سفر کرده است؟

موضوع: 

کلب به معنی سگ است چرا قبیله بنی کلاب را به این نام خواندند؟

موضوع: 

زمان و مکان تولد خلفای راشدین تا حاکمان اموی و عباسی چیست؟

موضوع: 

چند خانواده در کربلا حاضر بودند؟ آنان از کدام قبلیه بودند؟ چند مادر در کربلا شاهد شهادت فرزندشان بودند؟ چند نفر از صحابه پیامبر (صلی الله علیه و آله) در کربلا حاضر بودند؟ این افراد که بودند؟

موضوع: 

پس از وفات حضرت عبدالمطلب، سرپرستی پیامبر (صلی الله علیه و آله) به حضرت ابوطالب سپرده شد. بعدها سرپرستی حضرت علی (علیه السلام) هم به پیامبر (صلی الله علیه و آله) سپرده شد، لطفاً در این مورد و مدت این سرپرستی توضیحاتی بفرمایید؟

موضوع: 

شهدای پنج گانه چه کسانی هستند؟

موضوع: 

صلاح الدین ایوبی که بود؟

موضوع: 

یونس بن عبدالرحمن که بود؟

موضوع: