عقائد

چرایی وجود تفاوت بین بندگان

چرایی وجود تفاوت بین بندگان

پرسش: چرا خداوند بین بندگانش تفاوت گذاشته است؟ یکی سالم و یکی بیمار، یکی فقیر و یکی ثروتمند؟ یکی را خوش قیافه می آفریند و موجب محبوبیت او می شود،...
آیا ادای شهادتین به هنگام مرگ برای مخالفین اهل بیت (علیهم السلام) نشانه رستگاری آنان پس از مرگ است،

شهادتین هنگام مرگ

پرسش: آیا ادای شهادتین به هنگام مرگ برای مخالفین اهل بیت (علیهم السلام) نشانه رستگاری آنان پس از مرگ است، چنانکه در روایت آمده هر کس به هنگام مرگ...
آیا خدا راضی است؟

صفت رضایت و شادی برای خدا

آیا خدا راضی است؟ اگر بگویید از چیزی یا از کسی، یعنی چیزی و یا کسی بر خدا تاثیر می گذارد و باعث تغییر خدا می شود، در حالی که خدا را تغییر نباشد...
لطفا اختلاف شیعه و سنی در باره توسل را دقیقا توضیح دهید و مشخص کنید در چه مواردی با هم اختلاف دارند.

موارد توسل و اختلاف شیعه و سنی

موارد مورد اتفاق و اختلاف در امر توسل از دیدگاه شیعه و اهل سنت و وهابیت چگونه است؟ مشروعیت اصل توسل، امری مورد اتفاق میان امت اسلام است؛ هرچند...
لطفا این دیدگاه را نقد و بررسی کنید

نقد نظریه تکامل

شنیدم برخی از داروینیستها منشا دین را بر اساس نظریه تکامل توضیح می دهند و دین را محصول طبیعت می دانند. ظاهرا نتیجه منطقی نظریه «داروین» را این می...
آیا می توان این جوانان را مرتد دانست؟

ارتداد

در این زمانه بخشی از جوانان جامعه ما متاسفانه بنا به دلایلی کل اسلام و یا بخشی از آن و حتی خدا را با زبان یا با عمل انکار می کنند. آیا می توان این...
آیا خدا حجم بی نهایت دارد یا بدون حجم است؟ آیا خدا ...

ویژگی های خدا

آیا خدا حجم بی نهایت دارد یا بدون حجم است؟ آیا خدا جرم و انرژی دارد؟ آیا خدا همه جا را پر کرده یا مکان ها خالی از اوست یا اصلا هیچ جا نیست؟ آیا خدا...
امام رضا(ع) و قبول ولایتعهدی

امام رضا(ع) و قبول ولایتعهدی

گفته می شود امام رضا(علیه السلام) به اجبار به خراسان سفر نموده، و به اجبار ولایت عهدی مامون را پذیرفتند؛ سوال: امام رضا(علیه السلام) چگونه...