عقائد

دیدگاه مفسران اهل سنت در تفسیر آیه «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ...» چگونه است؟

اهل سنت و تفسیر آیه نور

پرسش: دیدگاه مفسران اهل سنت در تفسیر آیه «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ...» چگونه است؟ پاسخ: دیدگاه های تفسیری اهل سنت در رابطه با آیات...
چرا اهل سنت در رکعت سوم و چهارم نماز، سوره حمد را خوانده و شیعه تسبیحات اربعه می خواند؟ علت این اختلاف در چیست؟ و دلیل دیدگاه شیعه چیست؟

اهل سنت و تسبیحات اربعه در نماز

پرسش: چرا اهل سنت در رکعت سوم و چهارم نماز، سوره حمد را خوانده و شیعه تسبیحات اربعه می خواند؟ علت این اختلاف در چیست؟ و دلیل دیدگاه شیعه چیست؟...
خداوند احد است یا واحد و این دو چه تفاوت دارند؟

خداوند احد یا واحد؟

پرسش: خداوند احد است یا واحد و این دو چه تفاوت دارند؟ پاسخ: «احدیت» و «واحدیت» هر دو از اقسام «توحید ذاتی» هستند. «احدیت» به این معناست که...
چرا شیعه دیدگاه آنان را باطل می داند؟

اعتبار تکتف در اهل سنت

پرسش: از دیدگاه فقهی اهل سنت تکتف یا دست بسته نماز خواندن مبتنی بر روایات متعددی از جمله روایتی در صحیح بخاری است که بیانگر آن است که پیامبر (صلی...
آیا اهل سنت ولایت تکوینی رو قبول دارند؟

اهل سنت و ولایت تکوینی

پرسش: آیا اهل سنت ولایت تکوینی رو قبول دارند؟ آیا منظور از آیه ولایت، ولایت تکوینی است و آیا چنین ولایتی مختص حیات دنیوی است یا پس از مرگ نیز...
چرایی وجود تفاوت بین بندگان

چرایی وجود تفاوت بین بندگان

پرسش: چرا خداوند بین بندگانش تفاوت گذاشته است؟ یکی سالم و یکی بیمار، یکی فقیر و یکی ثروتمند؟ یکی را خوش قیافه می آفریند و موجب محبوبیت او می شود،...
آیا ادای شهادتین به هنگام مرگ برای مخالفین اهل بیت (علیهم السلام) نشانه رستگاری آنان پس از مرگ است،

شهادتین هنگام مرگ

پرسش: آیا ادای شهادتین به هنگام مرگ برای مخالفین اهل بیت (علیهم السلام) نشانه رستگاری آنان پس از مرگ است، چنانکه در روایت آمده هر کس به هنگام مرگ...
آیا خدا راضی است؟

صفت رضایت و شادی برای خدا

آیا خدا راضی است؟ اگر بگویید از چیزی یا از کسی، یعنی چیزی و یا کسی بر خدا تاثیر می گذارد و باعث تغییر خدا می شود، در حالی که خدا را تغییر نباشد...