عقائد

چگونه با اعتقاد به معلوم بودن سرنوشت انسان در نزد خدا، جبر نداریم؟

چگونه با اعتقاد به معلوم بودن سرنوشت انسان در نزد خدا، جبر نداریم؟ مساله جبر و اختیار که با قضا و قدر الهی گره می خورد، دو جنبه دارد. از یک نظر...

راه شناخت خدا چیست؟

راه شناخت خدا چیست؟ برای شناخت خدا قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که شناخت کامل خدای متعال برای ما امکان ندارد. هر چند همگان شناختی از...

آیا خدا می تواند موجودی بسازد که قادر بر نابودی آن نیست؟

آیا خدا می تواند موجودی بسازد که قادر بر نابودی آن نیست؟ شاید بهترین جواب برای این سوالات این باشد که بله خدا می تواند اما نمی تواند!! طبیعتا...

 نظریه داروین بیان می کند که جهان طی میلیاردها سال به وجود آمده؛ در حالی که در قرآن آمده خدا در ۶ روز جهان را آفرید. آیا این ها با هم در تناقض نیستند؟

   نظریه داروین بیان می کند که جهان طی میلیاردها سال به وجود آمده؛ در حالی که در قرآن آمده خدا در ۶ روز جهان را آفرید. آیا این ها با...

یا واقعا خدا تحت هر شرایطی بندگانش را دوست داره؟ حتی اگر اهل جهنم باشند؟ یعنی گناهان چیزی از علاقه خدا به بندگانش کم نمیکنه؟

رحمت و محبت خداوند نسبت به بندگانش دو حالت دارد: 1. رحمت رحمانی و عام که شامل همه مخلوقات او می شود. از آن جا که هر خالقی نسبت به مخلوق و هر علتی...

وقتی خداوند لامکان است، او را کجا حس کنیم؟ مثلا در نماز چطور تصور کنیم که مقابل ماست؟ بعضی ها می گویند خدا در قلب شماست، در بیرون جستجو نکنید. اگر این درست است پس چطور در وجود آدمی که در بعد مکانی هست، حضور دارد؟

خداوند متعال کامل مطلق است و از هر گونه نقص و کاستی منزّه و مبرّاست. بنابراین جسم و جسمانی نیست؛ زیرا جسم بودن، مستلزم انقسام پذیری و امکان زوال است...

آیا روح سرگردان داریم؟

آیا روح سرگردان داریم؟ برای پاسخ به این سوال باید روشن شود که منظور از روح سرگردان چیست. آیا منظور روحی است که جسمش در بین مرگ و زندگی مانده، مثل...

آیا امکان دارد پس از مرگ روح انسان در کالبد فرد دیگری تجلی پیدا کند؟

آیا امکان دارد پس از مرگ روح انسان در کالبد فرد دیگری تجلی پیدا کند؟ در ابتدا باید گفت بر اساس مکتب پیامبران الهی با مرگ انسان روح آدمی از بدن جدا...