عقائد

ابلیس و تنزل از مقام قرب

ابلیس که ذاتا پلید بود چگونه به مقام قربی رسید که پس از آن سقوط کرد؟ خداوند متعال شیطان را شیطان خلق نفرمود؛ شیطان فردی از افراد جنّ است: «وَ إِذْ...

مبنای تکلیف الهی

میزان تکلیف انسان در برابر خداوند بر چه مبنایی است؟ آیا علم و توانایی بشر است یا سن بشر؟ و آیا در برزخ هم تکامل وجود دارد؟ منظور از تکامل علمی با...

زیارت عاشورا و لعن بر پیروان ظلم

ما در زیارت عاشورا کسانی که به حق حضرت محمد و آل ایشان ظلم کردند و هر کس که از آنها تابعیت کرد را لعن می کنیم، آیا ممکن است به مرحله ای برسیم که...

نسبت قارون و حضرت موسی(ع)

آیا قارون پسر عموی حضرت موسی (علیه السلام) بود یا پسر خاله اش؟ در حالی که هنوز از اسلام خبری نبود، زیرا در سنت اسلامی، تنها پسرانی می توانند هم پسر...

برخورد معصومین با دگراندیشان

برخورد و رفتار پیامبر(ص) و ائمه(ع) با افرادی که بدون عناد و احتمالا با منطق (منطق خودشان) خدا و دین را رد کردند و در زمان خودشان دگراندیش بیخدا بودند...

قیامت و نماز ناقص

اگر کسی یک قسمت از نماز یا وضویش را با مشکل بخواند، او به جهنم می رود؟ در دین اسلام نماز از جایگاه ویژه ای برخوردار است، تا جایی که از آن به عنوان...

دین و شریعت حضرت آدم(ع)

از آنجایی که حضرت آدم از پیامبران اولوالعزم هست آيا ایشان داراى دين و شريعت بود؟ ابتداء باید توجه داشت که حضرت آدم از پیامبران اولوالعزم نیست. بنا بر...

معجزات پیامبر(ص)

آيا حضرت محمد (صلی الله عليه وآله) به عنوان معجزه مرده ‏اي را زنده كرده است؟ هم چنین آیا ایشان به غیر از قرآن معجزه دیگری هم داشتند؟ پیامبر اعظم...