عقائد

آتش جهنم

به نظر میرسد خلود ابدى به معناى بى نهايت بودن با موازين قرآن و عقل و با عدل الهى منافات داشته باشد، از جمله آیه 40 سوره شوری که بر برابرى جزا با گناه...

پاسخ شبهه، خالق بودن و کمال مطلق

خدا خالق است چون اگر نباشد کمال مطلق نیست و نقص خواهد داشت، و برای خالق بودن نیازمند مخلوقات هست؟ و در نتیجه با کمال مطلق بودن او سازگار نیست؟ چون...

برتری؛ علماء و پیامبران

بسیاری از علمای اسلام همچون آیت الله قاضی دارای مقامات والا و حتی کراماتی بوده اند، با توجه به اینکه همه انبیا در یک سطح علم و عصمت قرار نداشتند آیا...

بهشت و شهوت

آيا در بهشت شهوت وجود دارد؟ شهوت در لغت به معنای اشتیاق نفس به چیزی است(1) اما در اصطلاح اخلاق، به قوه ای در درون انسان گفته می شود که جلب منفعت...

چادر و تعصب

آیا این درست است که بگوییم اگر چادرت را برداری همه ی دینت از دست رفته؟ آیا باید نسبت به چادر اینقدر تعصب داشت؟ بنده را در برتر بودن چادر توجیه کنید....

عبارت مملکت امام زمان(عج)

با توجه به اینکه هنگام ظهور امام زمان(عجل الله فرجه)، بیعت هیچ کس به گردن ایشان نیست؛ آیا جمله «مملکت ما مملکت امام زمان(عجل الله فرجه) است» صحیح است...

حجاب؛ محدوده، زمان و مکان

اگر فلسفه حجاب، امنیت زن و تحریک نشدن مرد است که در کشورهای غربی آشکار بودن موها بدون آرایش، کاملا پوشش معمولی بوده و نه امنیت کسی را به خطر می...

شبهه؛ حقوق زن و مرد

اشعاری از سیمین بهبهانی در رابطه با حقوق زن در برابر حقوق مرد مطرح شده است، پاسخ آن چیست؟ حق حضانت برای تو * درد زایمان برای من نام خانوادگی برای تو...