عقائد

فلسفه صلوات چیست؟

فلسفه صلوات

فلسفه صلوات چیست؟ و چرا ما شیعیان بر محمد و خاندانش درود می فرستیم؟ در ابتدا مقدمه کوتاهی عرض می کنیم: با توجه به اینکه نور وجودی پیامبر (صلی الله...
افرادی که بدنشان سوزانده می شود عذاب قبرشان چگونه است؟

بدن سوخته و عذاب قبر

افرادی که بدنشان سوزانده می شود عذاب قبرشان چگونه است؟ در پاسخ به سؤال شما گفتنی است: باید بین احکام فقهی و اعتباری و احکام حقیقی تفاوت قائل شد....
هنگام دعا کردن، مخاطب ما کیست؟

مخاطب در دعا

هنگام دعا کردن، مخاطب ما کیست؟ گاهی انسان، خداوند متعال را بطور مستقیم مخاطب خود قرار می دهد و به او عرضِ حاجت می کند، در این صورت، خداوند مخاطب...
با وجود اینکه معجزه، امری برای ایمان آوردن به خداست، چرا انبیائی که معجزه می کرده اند به بیان خود قرآن، گاهی خودشان هم وحشت زده می شده اند؟

پیامبران و ترس از معجزه

با وجود اینکه معجزه، امری برای ایمان آوردن به خداست، چرا انبیائی که معجزه می کرده اند به بیان خود قرآن، گاهی خودشان هم وحشت زده می شده اند؟ در این که...
آیا کتاب زندگی (سرنوشت) هر فردی در روز ازل نوشته شده است؟

کتاب سرنوشت

آیا کتاب زندگی (سرنوشت) هر فردی در روز ازل نوشته شده است؟ در مورد کتاب زندگی (سرنوشت) انسان دو تفسیر وجود دارد: 1. تفسیر نخست می‌گوید: سرنوشت قطعی هر...
خیلی اتفاقات در جهان رخ می دهد، زلزله، آتش سوزی، سیل و...، اما چرا برخی اتفاقات شایسته اقامه نماز می شوند؟

فلسفه نماز آیات

خیلی اتفاقات در جهان رخ می دهد، زلزله، آتش سوزی، سیل و...، اما چرا برخی اتفاقات شایسته اقامه نماز می شوند؟ از طرفی، اصلا این نشانه چه پیامی دارد که...
آیا در بهشت زاد و ولد هست؟

زاد و ولد در بهشت؟

آیا در بهشت زاد و ولد هست؟ و در آخرت انسانها به همان سن که از دنیا رفته اند محشور می شوند؟ در خصوص اینکه آیا زاد و ولد در بهشت هست یا خیر، پاسخ منفی...
هدف خلقت و نقش انسان در زندگی

هدف خلقت و نقش انسان در زندگی

زندگی انسان، نقشی از پیش تعیین شده یا فرصتی برای بودن؟ چرا خدا انسان را آفرید؟ آیا خداوند در این امر بدنبال سود و نفع و هدفی برای خویش بود؟ آیا این...