اخلاق

این که می گویند خودتان را بشناسید یعنی چه؟ چگونه باید این کار را انجام داد و من چگونه می توانم خودم را بشناسم؟

خودشناسی

این که می گویند خودتان را بشناسید یعنی چه؟ چگونه باید این کار را انجام داد و من چگونه می توانم خودم را بشناسم؟ لطفا به زبان ساده توضیح دهید.

خودشناسی یا معرفت نفس، یکی از...

منظور عرفا از اسفار اربعه چیست؟

اسفار اربعه

منظور عرفا از اسفار اربعه چیست؟

یکی از بیان های شیوا و روان در تبیین اسفار اربعه در ترجمه کتاب «شرح دعای سحر» حضرت امام(ره) آمده است که تقدیم می شود:

«سفر؛ حركت از...

بنده مدتی است دچار تشویش و تفرقه قلبی شده ام، برای برون رفت از این حالت و تجمیع حضور، چه راه کارهایی وجود دارد؟

تشویش قلبی

بنده مدتی است دچار تشویش و تفرقه قلبی شده ام، برای برون رفت از این حالت و تجمیع حضور، چه راه کارهایی وجود دارد؟

عارفان بر پایه آموزه های وحیانی،...

 مقایسه کردن در چه مواردی مذموم و در چه مواردی توصیه شده است؟

مقایسه کردن

به نظر می رسد آموزه های دینی از مقایسه کردن نهی کرده اند. در حالی که مقایسه برای تشخیص حق از باطل ضروری است. بنابراین این سوال پیش می آید که مقایسه کردن در چه مواردی مذموم و در چه مواردی...

 برای ایجاد اطمینان درون، چه راه کارهایی وجود دارد؟

اطمینان روحی

همه ما می دانیم که انسان در دنیا به طور معمول با مشکلات و رنج هایی درگیر است. می خواستم بدانم این مشکلات و گرفتاری ها بر اثر چیست و برای ایجاد اطمینان درون، چه راه کارهایی وجود دارد؟...

چه توصیه هایی در این زمینه دارید؟

معاشرت سالم

همه ما می دانیم که انسان یک موجود اجتماعی است، و ناچار به معاشرت با دیگران است، و از طرفی ممکن است در پرتو این امر، آرامش و سلامت روحی و روانی او به مخاطره بیفتد. چه توصیه هایی در این زمینه...

برای این که قلب و روح انسان از امراض قلبی دور باشد چه شیوه هایی را باید به کار گرفت؟

درمان امراض قلبی

برای این که قلب و روح انسان از امراض قلبی دور باشد چه شیوه هایی را باید به کار گرفت؟

عارفان با اتکا بر آیین وحیانی، برای سالم سازی قلب آدمی، و فراهم سازی...

در مورد خطرات این رذیله اخلاقی، توضیحاتی را خواستار هستم.

رذیله غرور

غرور در مباحث اخلاقی یکی از آفاتی است که از آن سخن به میان آمده است، در مورد خطرات این رذیله اخلاقی، توضیحاتی را خواستار هستم.

همان طور که مرقوم فرموده...