اخلاق

در نزد بزرگان و ارباب سلوک و شهود «لطیفه سرّ» با چه معانی ای شناخته می شود و از آن با چه تعابیری یاد می کنند؟

لطیفه سرّ

پرسش:
در نزد بزرگان و ارباب سلوک و شهود «لطیفه سرّ» با چه معانی ای شناخته می شود و از آن با چه تعابیری یاد می کنند؟

پاسخ:
«لطیفه سرّ» یکی از قوا و قابلیت هایی است که در وجود آدمی...

فضائل و ثمرات معرفت نفس را بيان نماييد.

ثمرات معرفت نفس

پرسش:
فضائل و ثمرات معرفت نفس را بيان نماييد.

پاسخ:
معرفت نفس در روایات دینی و بیان حکما و عرفای اسلامی جایگاه ویژه و دارای ابعاد و آثار مختلفی است. برخی از این...

در باره عزت نفس چند سوال داشتم

عزت نفس

پرسش:
در باره عزت نفس چند سوال داشتم:
الف: آیا احساس حقارت در مقابل عزت نفس قرار دارد؟
ب: تفاوت عزت نفس با تکبر و عجب که از گناهان بزرگ هستند چیست؟
ج: آیا عزت نفسی...

در زمان غیبت عده ای بر ایمانشان افزوده و از ایمان عده ای کاسته می شود. لطفا راهنمایی کنید.

ایمان در دوران غیبت

پرسش:
در زمان غیبت عده ای بر ایمانشان افزوده و از ایمان عده ای کاسته می شود. لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ:
امکان افزایش و کاهش ایمان از مسلمات قرآن کریم است. خداوند...

لطفا در مورد حدیث عنوان بصری توضیح بفرمایید.

حدیث عنوان بصری

لطفا در مورد حدیث «عنوان بصری» توضیح بفرمایید.

«عنوان بصری» نام پیرمردی بوده در زمان امام صادق (علیه السلام) که در جریان یک گفتگو با ایشان، توصیه هایی را از ایشان شنیده و...

دب چیست و چگونه بدست می آید؟ نشانه های آن در چه اعمالی است؟

ادب و نشانه های آن

ادب چیست و چگونه بدست می آید؟ نشانه های آن در چه اعمالی است؟

«ادب» عبارت است از مراقبت کردنِ نفس از اعمال زشت و ناپسند، و همچنین پایبندی به محاسن و فضائل در اعمال، رفتار و...

در بیانات ارباب سلوک و معرفت، به عباراتی چون جنود حقیقت قلبی و اطوار حقیقت قلبی اشاره شده است. لطفا در این باره توضیحاتی بفرمایید و این دو عبارت را شرح دهید

جنود عقل و قلب

در بیانات ارباب سلوک و معرفت، به عباراتی چون جنود حقیقت قلبی و اطوار حقیقت قلبی اشاره شده است. لطفا در این باره توضیحاتی بفرمایید و این دو عبارت را شرح دهید.

...
لطفا در مورد معنای شرح صدر و عوامل آن و آثار شرح صدر توضیحاتی مطرح بفرمایید.

شرح صدر

لطفا در مورد معنای شرح صدر و عوامل آن و آثار شرح صدر توضیحاتی مطرح بفرمایید.

الف: شرح به معنای گسترش و گشایش است و مفاهیمی چون ضیق و تنگنا در برابر این...