اخلاق

بهترین کیفیت انفاق در شرع اسلام

پرسش :

اطعام فقرا در چه صورتی در بهترین کیفیت خود خواهد بود؟ یعنی در اطعام چه کسانی را در اولویت قرار دهیم و چه چیزی به عنوان غذا و در چه زمانی اعطا کنیم؟

 

پاسخ :

کمک کردن به اقوام و...

لایق شهادت شدن

پرسش:  با انجام چه کارهایی لایق شهادت می شویم.!؟

 

پاسخ: ابتدا باید توجه داشته باشیم که درواقع شهادت نتیجه و اثر و جایزه  تقوا و ایمان می‌باشد،نه اینکه خودش به تنهایی هدف باشد.

پس خواستن و اراده...

اخلاص در عمل

پرسش :

چگونه می توان اخلاص در عمل داشت؟

 

 پاسخ :

برای دستیابی به اخلاص در امور حتی نسبت به دیگران باید به نقطه مقابل آن توجه نمود؛ نقطه مقابل اخلاص، ریا، خودنمایی و شهرت طلبی است که در...

وظیفه یک مسلمان در برابر غیبت

پرسش :

در خانه ما زیاد غیبت می کنند و هر چه می گویم گوش نمی دهند. من چکار باید بکنم شریک گناه ایشان نباشم؟

 

پاسخ :

اگر واقعاً غیبت شمرده می شود وظیفه شما نصیحت، راهنمایی و نهی از منکر در...

حقوق پدر ومادر در روایات

پرسش :

لطفاً روایاتی که نشان دهد جلب رضایت پدر و مادر، به کسب رضایت خداوند منجر می شود (حق پدر و مادر از حق خداوند ریشه گرفته است) را بیان فرمایید.

 

پاسخ :

روایات ذیل تا حدودی با مقصود...

اخلاص در عمل

پرسش : 
چگونه می توان اخلاص در عمل داشت؟ 

 پاسخ : 
برای دستیابی به اخلاص در امور حتی نسبت به دیگران باید به نقطه مقابل آن توجه نمود؛ نقطه مقابل اخلاص، ریا، خودنمایی و شهرت طلبی است که در آیات و...

پرهیزکاری

پرسش :
منظور از پرهیزکاری چیست؟

پاسخ :
پرهیزکاری در آموزه های دینی مرادف هایی چون تقوا و خداترسی دارد.
تقوا در اصل از ماده وقایه به معنى نگهدارى یا خویشتن دارى است و به تعبیر دیگر یک نیروى...

اعمالی که هم ثواب دارند و هم باعث آمرزش خطاها هستند

پرسش :

چه کارها یاگناه اعمالی هستند که هم ثواب دارند و هم باعث آمرزش خطاها یا ان می شوند؟

 

پاسخ :

هر عملی که باعث رضایت خدای حکیم باشد دارای اجر و پاداش است و به تعبیر قرآن: «ان الحسنات...