اخلاق

وظیفه یک مسلمان در برابر غیبت

پرسش :

در خانه ما زیاد غیبت می کنند و هر چه می گویم گوش نمی دهند. من چکار باید بکنم شریک گناه ایشان نباشم؟

 

پاسخ :

اگر واقعاً غیبت شمرده می شود وظیفه شما نصیحت، راهنمایی و نهی از منکر در...

حقوق پدر ومادر در روایات

پرسش :

لطفاً روایاتی که نشان دهد جلب رضایت پدر و مادر، به کسب رضایت خداوند منجر می شود (حق پدر و مادر از حق خداوند ریشه گرفته است) را بیان فرمایید.

 

پاسخ :

روایات ذیل تا حدودی با مقصود...

اخلاص در عمل

پرسش : 
چگونه می توان اخلاص در عمل داشت؟ 

 پاسخ : 
برای دستیابی به اخلاص در امور حتی نسبت به دیگران باید به نقطه مقابل آن توجه نمود؛ نقطه مقابل اخلاص، ریا، خودنمایی و شهرت طلبی است که در آیات و...

پرهیزکاری

پرسش :
منظور از پرهیزکاری چیست؟

پاسخ :
پرهیزکاری در آموزه های دینی مرادف هایی چون تقوا و خداترسی دارد.
تقوا در اصل از ماده وقایه به معنى نگهدارى یا خویشتن دارى است و به تعبیر دیگر یک نیروى...

اعمالی که هم ثواب دارند و هم باعث آمرزش خطاها هستند

پرسش :

چه کارها یاگناه اعمالی هستند که هم ثواب دارند و هم باعث آمرزش خطاها یا ان می شوند؟

 

پاسخ :

هر عملی که باعث رضایت خدای حکیم باشد دارای اجر و پاداش است و به تعبیر قرآن: «ان الحسنات...

چگونه می توان اخلاص در عمل داشت؟

پرسش :
چگونه می توان اخلاص در عمل داشت؟
پاسخ :
برای دستیابی به اخلاص در امور حتی نسبت به دیگران باید به نقطه مقابل آن توجه نمود؛ نقطه مقابل اخلاص، ریا، خودنمایی و شهرت طلبی است که در آیات و روایات...

منظور از پرهیزکاری چیست؟

پرسش :
منظور از پرهیزکاری چیست؟
پاسخ :
پرهیزکاری در آموزه های دینی مرادف هایی چون تقوا و خداترسی دارد.
تقوا در اصل از ماده وقایه به معنى نگهدارى یا خویشتن دارى است و به تعبیر دیگر یک نیروى...

در احادیث و روایات چه دستوراتی درباره عیب پوشی داریم؟

پیامبر عظیم الشأن اسلام در مقام انسانی کامل، خود را به عیب پوشی ازدیگران آراسته بود و پیروان خویش را نیز به این امر توصیه می فرمود. آن حضرت به سبب شرح صدر خویش، کسی را رسوا نمی کرد و تا آنجا که امکان داشت، عذرهای...