اخلاق

مضرات و فوائد ماهواره از نظر دين چيست؟

مضرات و فوائد ماهواره از نظر دين

مضرات و فوائد ماهواره از نظر دين چيست؟ به دليل تسلط منحرفان بر اين شبكه‏ ها و تبليغات شيطاني و زهر آگين آنها براي كشورهاي جهان سوم، يك نوع شبيخون فرهنگي بر اين جوامع صورت گرفته است كه اگر حد و مرزي...

به نظر شما شناخت شر و بدی و مسیرهای منتهی به آن مهمتر هست یا شناخت نیکی و خیر؟بهترین راه شناخت هر کدام چی است و چگونه باید باشد؟

بهترین راه شناخت خیر و شر

به نظر شما شناخت شر و بدی و مسیرهای منتهی به آن مهمتر هست یا شناخت نیکی و خیر؟بهترین راه شناخت هر کدام چی است و چگونه باید باشد؟ هر كدام از شناخت خوبي و مسیرهای منتهی به آن و بدي به نوبه خود مهم...

گستره حجيت عقل چقدر است؟

گستره حجيت عقل

گستره حجيت عقل چقدر است؟ اگر در قرآن به موارد کاربرد واژه هائی مثل عقل، شعور، تدبر و مواردی از این قبیل دقت کنیم بهتر به پاسخ سؤال شما خواهیم رسید. قرآن کریم ضمن اینکه تقلید از آباء و اجداد را به...

فلسفه خواب ديدن چيه ؟ چرا خواب مي بينم ؟

فلسفه خواب ديدن

فلسفه خواب ديدن چيه ؟ چرا خواب مي بينم ؟ مسأله خواب و رؤيا، ريشه قرآنى، تاريخى و روايى و علمى دارد، و هرگز صحيح نيست از كنار آن، بى‏تفاوت عبور كنيم، و اصولًا خواب از نشانه‏ هاى وجود خدا، و قدرت...

چرا در فرقه اوشو مسائل غير اخلاقي،كاملا اخلاقي مطرح مي شود؟

فرقه اوشو

چرا در فرقه اوشو مسائل غير اخلاقي،كاملا اخلاقي مطرح مي شود؟ اینکه در فرقه اوشو،مسائل غیر اخلاقی،بعنوان مسائل اخلاقی مطرح می شوند،مخصوص این فرقه نیست بلکه غالب فرقه های نوظهور و باطل،برای جذب مردم...

تفاوت عیبجویی و نهی از منکر

تفاوت عیبجویی و نهی از منکر

تفاوت شخص بدگوی عیب جو، با فرد ناهی از منکر و آمر به معروف، در چیست؟ معمولا قصد ناهی از منکر اصلاح فرد و جامعه است، بر خلاف عیب جویی که در آن قصد اصلاح وجود ندارد بلکه برای تحقیر فرد یا گرفتن نکته...

چه روش هایی وجود دارد که بتوانیم تربیت اخلاقی را در بعد عمل پیاده نماییم؟

تربیت اخلاق عملی

چه روش هایی وجود دارد که بتوانیم تربیت اخلاقی را در بعد عمل پیاده نماییم؟

پنج روش از روش های زمینه ساز در بُعد عمل وجود دارد که عبارت اند از: شناخت، طلب توفیق، مرابطه، بهره گیری از وسایط فیض...

چه چیزی باعث می شود دعای من در حق دیگران مستجاب بشود اما همان دعاها در حق خودم مستجاب نشود؟

مستجاب نشدن دعا برای خودم

چه چیزی باعث می شود دعای من در حق دیگران مستجاب بشود اما همان دعاها در حق خودم مستجاب نشود؟

این که چنین خصلتی دارید که برای دیگران دعا می کنید، بسیار پسندیده است. در روایات...