احکام

خواندن قرآن در سجده

خواندن قرآن در سجده

چرا در سجده و رکوع، خواندن قرآن مکروه است؟ نماز دارای اجزایی است که هر کدام خواص و خصائص متفاوتی دارد. هر کدام به جای خود و با شرایط خاص باید محقق شود و نباید بین آنها تداخلی پیش آید، بنا بر این، ذکر خاص هر کدام،...
شعور یعنی چه و در فقه چه معادلی دارد؟ آیا وجدان می تواند همان شعور باشد؟

شعور از نظر فقه

شعور یعنی چه و در فقه چه معادلی دارد؟ آیا وجدان می تواند همان شعور باشد؟ معنی لغوی: شعور به معنی علم و ادراک دقیق است. کتاب فروق اللغه فرق علم و شعور را در دقت دانسته است.(1) وجدان، مصدر از وجد به معنی وجود یافتن...
غروب و مغرب، و احکام طبیعی و شرعی هر کدام چیست؟

غروب و مغرب

غروب و مغرب، و احکام طبیعی و شرعی هر کدام (حکم نماز در هر کدام از این دو وقت، ستاره غروب، روایت لعن کسی که نماز مغرب را تا آشکار شدن ستاره ها و نماز صبح را تا مخفی شدن ستاره ها به تاخیر اندازد و شفق و فلق) چیست؟...
چرا وقتی می ترسند زن و مرد حدود الهی را رعایت نکنند، زن مالی (فدیه) به مرد می دهد؟

فدیه دادن زن

چرا وقتی می ترسند زن و مرد حدود الهی را رعایت نکنند، زن مالی (فدیه) به مرد می دهد؟ ـ فدیه در طلاق: زمانی که ادامه زندگی مشترک برای زن ممکن نباشد و خطر ترک حدود الهی جدی شود، می تواند تقاضای طلاق کند و با دادن فدیه...
آیا جنیان هم مثل انسان ها، جنابت و حیض دارند؟ (درباره تفاوت انسان و‌ جن و حیوانات تحقیق می کنیم که برخی دلایل حسابرسی انس و جن را بدانیم.)

جنیان؛ ازدواج، جنابت

آیا جنیان هم مثل انسان ها، جنابت و حیض دارند؟ (درباره تفاوت انسان و‌ جن و حیوانات تحقیق می کنیم که برخی دلایل حسابرسی انس و جن را بدانیم.) ـ جن و انس مکلفند: جنیان مانند انسان مکلفند، باید مطیع انبیا باشند، امتحان...

تزريق خون شخص نامحرم

آیا تزريق خون مرد به بدن زن نامحرم يا بالعكس اشکال دارد؟ انتقال و تزريق خون زن به مرد و بالعكس جايز است و اشکالی ندارد . آیة الله فاضل لنکرانی (رحمة الله)، احکام پزشکان و بیماران،ص170. آیة الله مکارم شیرازی دامة...
تکليف نمازهاي قضاي فردي که خودکشي کرده چيست ؟و آیا این نمازها به فرزند بزرگتر او واجب میشود؟

تکليف نمازهاي قضاي فردي که خودکشي کرده

تکليف نمازهاي قضاي فردي که خودکشي کرده چيست ؟و آیا این نمازها به فرزند بزرگتر او واجب میشود؟ فرقی با سایرین ندارد و انجام قضای نماز و روزه های فوت شده، بر پسر اگر فرزند بزرگتر و ارشد است واجب می شود. و بطور مسلم، با...
نظر مراجع تقلید درباره نشان دادن چهره حضرت عباس علیه اسلام در فیلمها چه میباشد؟

چهره حضرت عباس (ع) در فیلم

نظر مراجع تقلید درباره نشان دادن چهره حضرت عباس علیه اسلام در فیلمها چه میباشد؟ متن پاسخی که در استفتایی که از بعضی مراجع عظام در این زمینه شده است به قرار زیر است. (سخنان آیة الله وحید خراسانی ، متن سخنرانی ایشان...