احکام

آیا این نماز تنها در فقه شیعه مطرح است و اهل سنت چنین عملی را برای اموات خود انجام نمی دهند؟

نماز وحشت، شیعه و سنی

اعتبار نماز وحشت در فقه شیعه چگونه است؟ آیا این نماز تنها در فقه شیعه مطرح است و اهل سنت چنین عملی را برای اموات خود انجام نمی دهند؟ ترحّم به حال میّت در شب اول قبر منحصر به خواندن نماز وحشت نیست؛ بلکه صدقه دادن...
چگونه نماز جمعه که واجب بود، مستحب شد؟

نماز جمعه

چگونه نماز جمعه که واجب بود، مستحب شد؟ «شیخ جعفر کاشف الغطاء» که از فقهای بزرگ است، در این باره می نویسد: امامت جمعه، از مناصب شرعی است که تصدی آن جایز نیست مگر بعد از اذن نبی یا امام علیهما السلام، بنا بر این در...
خواندن قرآن در سجده

خواندن قرآن در سجده

چرا در سجده و رکوع، خواندن قرآن مکروه است؟ نماز دارای اجزایی است که هر کدام خواص و خصائص متفاوتی دارد. هر کدام به جای خود و با شرایط خاص باید محقق شود و نباید بین آنها تداخلی پیش آید، بنا بر این، ذکر خاص هر کدام،...
شعور یعنی چه و در فقه چه معادلی دارد؟ آیا وجدان می تواند همان شعور باشد؟

شعور از نظر فقه

شعور یعنی چه و در فقه چه معادلی دارد؟ آیا وجدان می تواند همان شعور باشد؟ معنی لغوی: شعور به معنی علم و ادراک دقیق است. کتاب فروق اللغه فرق علم و شعور را در دقت دانسته است.(1) وجدان، مصدر از وجد به معنی وجود یافتن...
غروب و مغرب، و احکام طبیعی و شرعی هر کدام چیست؟

غروب و مغرب

غروب و مغرب، و احکام طبیعی و شرعی هر کدام (حکم نماز در هر کدام از این دو وقت، ستاره غروب، روایت لعن کسی که نماز مغرب را تا آشکار شدن ستاره ها و نماز صبح را تا مخفی شدن ستاره ها به تاخیر اندازد و شفق و فلق) چیست؟...
چرا وقتی می ترسند زن و مرد حدود الهی را رعایت نکنند، زن مالی (فدیه) به مرد می دهد؟

فدیه دادن زن

چرا وقتی می ترسند زن و مرد حدود الهی را رعایت نکنند، زن مالی (فدیه) به مرد می دهد؟ ـ فدیه در طلاق: زمانی که ادامه زندگی مشترک برای زن ممکن نباشد و خطر ترک حدود الهی جدی شود، می تواند تقاضای طلاق کند و با دادن فدیه...
آیا جنیان هم مثل انسان ها، جنابت و حیض دارند؟ (درباره تفاوت انسان و‌ جن و حیوانات تحقیق می کنیم که برخی دلایل حسابرسی انس و جن را بدانیم.)

جنیان؛ ازدواج، جنابت

آیا جنیان هم مثل انسان ها، جنابت و حیض دارند؟ (درباره تفاوت انسان و‌ جن و حیوانات تحقیق می کنیم که برخی دلایل حسابرسی انس و جن را بدانیم.) ـ جن و انس مکلفند: جنیان مانند انسان مکلفند، باید مطیع انبیا باشند، امتحان...

تزريق خون شخص نامحرم

آیا تزريق خون مرد به بدن زن نامحرم يا بالعكس اشکال دارد؟ انتقال و تزريق خون زن به مرد و بالعكس جايز است و اشکالی ندارد . آیة الله فاضل لنکرانی (رحمة الله)، احکام پزشکان و بیماران،ص170. آیة الله مکارم شیرازی دامة...