احکام

شکسته یا کامل خواندن نماز بعد از برگشتن از سفر

پرسش : من موقع اذان خارج از محدوده شرعی بودم دو ساعت بعد به شهر خودم رسیدم نماز رو باید کامل می خوندم یا شکسته؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : در هر صورت اگر نماز را در سفر به صورت شکسته نخوانده اید و زمانی که هنوز...

زمان برگشتن به وطن برای صحت روزه

پرسش : مسافری که قصد ده روز کرده و بیش از ده روز در شهری اقامت کرده است ؛ حالا میخواهد به وطن برگردد. برای اینکه روزه اش باطل نشود باید قبل از ظهر به وطن برسد یا می تواند بعد از ظهر هم به وطن برسد؟ پاسخ : طبق...

حکم روزه در سفر کمتر از ده روز

پرسش : اگر در ماه رمضان بخواهم مسافرت بروم برای این که روزه ام را بتوانم بگیرم نیت 10 روز کنم با این که می دانم کمتر می مانم آیا صحیح است؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : مسافر هستید و نمی توانید روزه بگیرید مگر...

خمس را چگونه حساب کنیم؟

پرسش : مربا وترشی های خانگی که خودمان درست می کنیم خمسش را چطور حساب کنیم؟ (قیمت مربای خانگی که مغازه ها میفروشند با مرباهای صنعتی یکی نیست) پاسخ : طبق نظر همه مراجع : جهت تعیین خمس، قیمتی که در بازار قابل فروش است...

آیا هدیه خمس دارد؟

پرسش : بچه ای ۵ ساله دارم، هدایایی که دریافت کرده آیا خمس دارد؟ مرجع آیت الله مکارم هست پاسخ : طبق نظر آیت الله مکارم : چنانچه لباس و چیزهایی باشد که مخصوص کودکان است تعلق به کودک دارد خمس ندارد (ولی اگر تا...

پرسش :آیا زن مسئول پرداخت خمس شوهر هست ؟

پرسش :آیا زن مسئول پرداخت خمس شوهر هست یا نه، و اگر شوهر بگوید پولی اضافه ندارم، باید بپذیرد یا خیر؟ پاسخ :طبق نظر همه مراجع : زن مسئول خمس شوهر نیست و هر کسی که درآمدی دارد بر عهده خود اوست که خمس آن را محاسبه کند و...

اگر توی مدرسه برای برگزاری مسابقات هر فرد پولی بذارن و در پایان مسابقات با همون پول برای برندگان جایزه خریداری بشه، از نظر شرعی شرکت در اون مسابقه اشکال داره( مثلا شاید شرط بندی یا چیز دیگه ای حساب بشه)؟

پرسش : اگر توی مدرسه برای برگزاری مسابقات هر فرد پولی بذارن و در پایان مسابقات با همون پول برای برندگان جایزه خریداری بشه، از نظر شرعی شرکت در اون مسابقه اشکال داره( مثلا شاید شرط بندی یا چیز دیگه ای حساب بشه)؟ پاسخ...

سازمانی که مشغول فعالیت هستم کارت خرید کالا به من هدیه داده آیا میتوان کارت را با قیمت کمتر از موجودی فروخت؟

پرسش : سازمانی که مشغول فعالیت هستم کارت خرید کالا به من هدیه داده آیا میتوان کارت را با قیمت کمتر از موجودی فروخت؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : اگر این کار بر خلاف مقررات آن سازمان نباشد اشکالی ندارد.