احکام

احکام غسل جنابت

پرسش : اگر بی دلیل غسل جنابت کنیم یا اینکه شک داشته باشیم که غسل برایمان واجب شده است یا خیر ولی با این حساب غسل بکنیم، آیا میشه با اون غسل نماز خواند و وضو نگرفت؟   پاسخ : طبق نظر همه مراجع : در فرض...

نگهداری سگ در خانه

پرسش : حکم نگهداری سگ داخل خانه چیست؟ و اینکه برخی مراجع درباره نجاست سگ گفته اند موقعی که دست خیس به آن بخورد نجس محسوب میشود، آیا این درسته؟   پاسخ : طبق نظر همه مراجع : سگ حیوان نجس العین است و حتی...

احکام وضو

پرسش : وقتی کسی میخواهد نماز ظهر و عصر را بخواند وضو میگیرد و نمازش را میخواند آیا میتواند با همان وضو نماز قضا هم بخواند؟   پاسخ : طبق نظر همه مراجع : خواندن نماز قضا با وضوی مذکور در فرض سوال اشکال...

احکام نجاسات

پرسش : آیا نجاست با نور خورشید پاک میشود یا خیر؟   پاسخ : طبق نظر همه مراجع : تابش آفتاب، زمین و پشت بام را پاک مى کند، و همچنین ظاهر ساختمان و درب و پنجره و مانند آن نیز با تابش آفتاب پاک می شود.سایر...

طلا وجواهرات بانوان

پرسش: آیا طلا و جواهراتی که خانم ها برای خودشان می خرند، خمس دارد؟   پاسخ: در صورتی که از قبیل زینت هایی باشد که مورد استفاده زن واقع می شود و در حدّ شأن او است خمس ندارد.[۱]   [۱]. استفتائات...

ارتباط با ارحام

پرسش: صله رحم با كساني كه در مالشان نزول وارد شده یا خمس نمی دهند، چه حکمی دارد؟ در خصوص صله ارحام با خويشاونداني كه بطور قطع مي دانيم بالاجبار نزول در مالشان وارد شده یا خمس نمی دهند، تكليف چيست؟  ...

احکام غسل جنابت

پرسش : آیا فردی که جنب نشده ولی غسل جنابت کنه آیا با اون غسل میتونه نماز بخونه؟   پاسخ : طبق نظر همه مراجع : خیر کسی که جنب نشده و غسل جنابت کند چنین غسلی صحیح نیست و برای نماز باید وضو بگیرد.

غسل جنابت

پرسش : کسی که غسل جنابت بر گردن دارد آیا می تواند غسل دیگر مثلا غسل مستحبی شب عید فطر با آن انجام دهد و با همان بدون وضو نماز بخواند؟   پاسخ : طبق نظر همه مراجع : کسی که غسل جنابت بر گردن دارد می تواند...