احکام

جوشاندن سرکه انگور

پرسش : آیا جوشاندن سرکه انگور باعث نجس شدن سرکه میشود؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : جوشاندن سرکه موجب نجاست نیست و خوردن آن هم اشکالی ندارد.

غسل کردن

پرسش : برای غسل کردن باید بدنمون خشک باشه یا نه؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : برای انجام دادن غسل، خیس بودن یا خشک بودن بدن شرط نیست.

نحوه مصرف پول کفاره روزه

پرسش: آیا با پول کفاره میشود ماکارانی و برنج خرید؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع: اگر برای کفاره، پول نان و گندم حساب کرده نمی شود با آن، جنس دیگر مثل برنج یا ماکارانی خرید.

واگذاری کلیپ های آموزشی به دیگران

پرسش : آیا کلیپ های آموزشی که توسط کسی خریده میشه و شخصی که فروخته گفته که اگر این کلیپ ها را به دیگری بدهی از لحاظ شرعی مشکل داره، واقعا شخص دیگه ای ببینه گناه داره؟ مگه ما در برابر چیزی که خریدیم و پولشو دادیم...

حکم فروش امتیاز خودرو

پرسش : فردی در قرعه کشی ایران خودرو یا سایپا برنده میشه و امتیاز خودروی خودش رو به فرد دیگری با مبلغ معین مثلا ده میلیون یا بیست میلیون بفروشد، آیا از نظر شرعی اشکال دارد؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : اگر انجام دادن...

شکسته یا کامل خواندن نماز بعد از برگشتن از سفر

پرسش : من موقع اذان خارج از محدوده شرعی بودم دو ساعت بعد به شهر خودم رسیدم نماز رو باید کامل می خوندم یا شکسته؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : در هر صورت اگر نماز را در سفر به صورت شکسته نخوانده اید و زمانی که هنوز...

زمان برگشتن به وطن برای صحت روزه

پرسش : مسافری که قصد ده روز کرده و بیش از ده روز در شهری اقامت کرده است ؛ حالا میخواهد به وطن برگردد. برای اینکه روزه اش باطل نشود باید قبل از ظهر به وطن برسد یا می تواند بعد از ظهر هم به وطن برسد؟ پاسخ : طبق...

حکم روزه در سفر کمتر از ده روز

پرسش : اگر در ماه رمضان بخواهم مسافرت بروم برای این که روزه ام را بتوانم بگیرم نیت 10 روز کنم با این که می دانم کمتر می مانم آیا صحیح است؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : مسافر هستید و نمی توانید روزه بگیرید مگر...