احکام

پرسش: چه وقتی باید زکات فطره پرداخت شود؟

پاسخ: آیه الله مکارم: کسی که نماز عید می‌خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند پرداخت فطریه را تا ظهر تأخیر بیندازد. آیه الله شبیری: کسی که نماز عید می‌خواند باید فطره را پیش از...

پرسش: آیا می‌توان زکات فطره را قبل از غروب شب عید فطر پرداخت کرد؟

پاسخ: آیات عظام سیستانی، وحید، صافی، شبیری، نوری: در ماه رمضان جایز است زکات فطره پرداخت شود ولی مستحب است به‌عنوان قرض داده شود و روز عید به‌عنوان فطریه ببخشد. آیات عظام امام، مکارم: بنا بر احتیاط واجب به‌عنوان فطریه...

پرسش: کسی که تا ظهر عید زکات فطره را پرداخت نکند چه وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ: آیه الله صافی: مرتکب گناه شده است، ولی باید بعداً بدون نیت ادا و قضا، پرداخت کند. آیه الله شبیری: معصیت کرده و بنا بر احتیاط مستحب، بعداً بدون نیت ادا و قضا پرداخت کند. باقی مراجع: مرتکب گناه شده است، ولی بنا...

پرسش: آیا می‌توان زکات فطره را به فقرای شهرهای دیگر پرداخت کرد؟

پاسخ: آیه الله شبیری: می‌تواند. باقی مراجع: بنا بر احتیاط واجب باوجود مستحق در شهر خودش به‌جای دیگری منتقل نکند.

پرسش: اگر زکات فطره را از پول نقد کنار گذاشته باشد آیا می‌تواند بجای آن پول از کارت به‌حساب فقیر واریز کند و آن پول را برای خود بردارد؟

پاسخ: همه مراجع:: جایز نیست، مگر اینکه از فقیر وکالت بگیرد و به وکالت از فقیر، زکات فطره را قبض کند و سپس با اجازه فقیر از کارت خودش به حسابش واریز کند.

پرسش: آیا می شود زکات فطره را در شب عید فطر و یا در روز عید فطر، کارت به کارت کرد و آیا صرف کارت به کارت کردن کافی در تحقق زکات می‌باشد؟

پاسخ: رهبری: اگر با این کار، تحویل فقیر شود، کافی است. آیه الله شبیری زنجانی: اگر زکات فطره کنار گذاشته باشد باید به وکالت از فقیر زکات فطره را قبض کند و سپس به‌جای آن به حسابش واریز کند و اگر کنار نگذاشته جایزاست به‌...

پرسش: بنده مقلد مرجعی هستم که فطریه مهمان یک‌شبه را به عهده میزبان می‌داند، ولی میزبان مقلد مرجعی است که فطریه یک‌شبه را به عهده مهمان می داند آیا در این صورت تکلیف از هر دو نفر ساقط است؟

پاسخ: آیات عظام رهبری، شبیری، مکارم: بنا برفرض سؤال، وظیفه از هر دو ساقط است. آیه الله سیستانی: مهمان فطریه خود را بنا بر احتیاط بدهد.

پرسش: اگر میهمان بعد از غروب شب عید فطر بر صاحب‌خانه وارد شود آیا زکات فطره‌اش بر صاحب‌خانه است؟

پاسخ: آیه الله سیستانی: اگر آن شب را آنجا می‌خوابد و غذا آنجا می‌خورد بنا بر احتیاط واجب بر عهده صاحب‌خانه است. باقی مراجع: بر عهده خود مهمان است.