احکام

 آیا این حدیث درست است و از امام رضا (علیه السلام) نقل شده است؟

شطرنج

در روایتی از امام رضا (علیه‌ السلام) ، شطرنج بدون شرط قمار تحریم شده است، چرا در بیان احکام، حرمت آن را در جایی می دانند که آلت قمار باشد؟ آیا این مساله، تناقضی بین روایات با احکام و رساله های عملیه نیست؟ آیا این حدیث...
مانع در سهم الارث

مانع در سهم الارث

حاجب در سهم الارث به چه معناست؟ حاجب و حجب: حاجب یا حجب از موانع ارث است و به منع و محرومیت مستحق ارث از تمام یا بخشی از آن گفته می شود. حجب بر دو نوع است:(1) الف) حجب حرمان: (محرومیت کامل از ارث) در حجب حرمان، که...
ارش چیست و چگونه‌ محاسبه می شود؟

ارش و محاسبه آن

ارش چیست و چگونه‌ محاسبه می شود؟ ارش و نحوه محاسبه آن: معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش می باشد. دیه مالی است که در شریعت و به تبع در قانون مجازات اسلامی، برای جنایت تعیین شده است. مثلا دیه قطع دست. اما...