چرا با وجود این كه انسان حمام كرده، نیاز به وضو یا غسل دارد؟

image: 

اینکه چرا با وجود این كه انسان حمام كرده، نیاز به وضو یا غسل دارد، باید چند نکته را خدمتتان عرض کنیم:

۱) ابتدا باید دانست كه این ها احكام و دستورهای خدا است وخداوند آنها را به جهت مصالحی بر ما واجب نموده است كه در بسیاری از موارد علت كاملا برای ما روشن نیست.

۲) هدف اصلی و اولیه احكام برای طهارت روح و جان انسان است و پاكی و طهارت جسمانی فرع بر آن است. همان طور كه از امام علی بن موسی الرضا(ع) نقل شده است كه:
"برای این به وضو مأمور شده ایم كه بندگان هنگامی كه در پیشگاه خدا می‌ایستند و با او مناجات می‌كنند، پاك باشند و از آلودگی‌ها و نجاست‌ها دور باشند و قلب انسان برای قیام در پیشگاه خدا نورانی و با صفا باشد".[۱]

همان گونه كه از این روایت و روایات مشابه با آن بر می آید، هدف اساسی این اعمال نورانیت و پاكی قلب ها است و در ضمن طهارت ظاهری نیز حاصل می شود.

بنابراین غسل هم جسم را تنظیف می‌كند و هم از نظر معنوی به وسیلة قصد قربت، اثر تربیتی خوبی برای انسان دارد و موجب قرب الهی می‌شود.

[۱]. تفسیر نمونه، ج ۴، ص ۲۹۳.

موضوع: