ابروی تاتو شده را باید از نامحرم بپوشانیم؟

image: 

ابروی تاتو شده را باید از نامحرم بپوشانیم؟

  با توجّه به اين كه تاتو (همانند خالكوبي قديم) با رنگي هماهنگ چشم و لب، براي شكل دادن ابرو، ايجاد سايه اطراف چشم و خط اطراف لب به عنوان زينت و آرايش دائمي خالكوبي مي‌شود، لطفاً بفرماييد: الف) حكم اين نوع خالكوبي چيست؟ و آيا زينت محسوب مي‌شود؟ ب) عمل تاتو براي شخصي كه آن را انجام مي‌دهد و نيز براي شخصي كه تاتو بر روي او انجام مي‌گيرد؛چه حكمي دارد؟

طبق نظر برخی از مراجع عظام تقلید:

امام خامنه ای:
الف و ب) خالكوبي في نفسه اشكال ندارد و اگر زينت محسوب مي‌شود بايد از نامحرم پوشانده شود و تشخيص زينت موكول به نظر عرف است.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
الف و ب) چنانچه آرايش غليظي محسوب نشود اشكالي ندارد در غير اينصورت براي انجام دهنده و شخصي كه تاتو بر روي او انجام مي‌گيرد اشكال دارد.

آیت الله العظمی بهجت:
الف) زينت است و بايد از نامحرم پوشانده شود. ب) اگر نمي‌پوشاند انجام ندهد.

آیت الله العظمی مدنی تبریزی:
الف)درصورتيكه پوست روي آن را بپوشاند و نقش اسماء محترمات نباشد اشكال ندارد ولو زينت باشد. البته اگر بانوان اين زينت را انجام دهند بايد از نامحرم بپوشانند.   ب) در صورتيكه زن باشد يا مردي كه انجام مي‌دهد محرم باشد و شرائط فوق رعايت شود اشكال ندارد.

آیت الله العظمی حسینی سیستانی:
الف) اگر عرفاً زينت حساب شود بايد از نامحرم بپوشاند.    ب) اشكال ندارد. حكم تاتو(نوعي خالكوبي ابرو)چيست؟. ج) اگر خال زير پوست باشد اشكال ندارد.

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
الف) في نفسه مانعي ندارد لكن برزن لازم است خود را از نامحرم بپوشاند و زينت است   ب) في نفسه مانعي ندارد و اجرت در قبال آن نيز بي اشكال است.

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی:
الف) بلي زينت محسوب مي‌شود. في نفسه اشكالي ندارد. ولي چون زينت محسوب مي شود بايد از نامحرم پوشانده شود.

آیت الله العظمی نوری همدانی:
اگر جلب توجه کند نگاه به آن حرام است و اگر جلب توجه نکند نگاه به آن بدون ريبه و تلذذ، اشکال ندارد و انجام آن اگر برای ارائه به نامحرم نباشد مانعی ندارد.

آیت الله العظمی وحید خراسانی:
الف) چنانچه ضرر مهمی برای انسان نداشته باشد و مانع از رسيدن آب به پوست برای وضو و غسل نباشد مانعی ندارد ولی زينت است و بايد از نامحرم پوشانيده شود و اگر ضرر مهمی دارد يا مانع از رسيدن آب به پوست است جايز نيست. والله العالم) جواب اين سوال از قسمت الف روشن می گردد.

پی نوشت:

منبع همه فتاوا، استفتائات کتبی است که در مرکز ملی پاسخگویی موجود است 

موضوع: