اگر دو غسل واجب بر عهده فرد باشد، آیا ترتیب انجام غسل مهم است؟

image: 

در بیان حکمِ انجام چند غسل همزمان، نکات زیبایی را مراجع عظام بیان فرموده اند که باید دقت لازم را برای صحت غسل هایمان داشته باشیم:

انجام یک غسل با نیت چند غسل:

۱ - کسی که چند غسل واجب بر او واجب است، می‌تواند به نیّت همه آنها یک غسل به جا آورد یعنی همه را نیت کند و یک غسل انجام دهد، یا آنها را جدا جدا انجام دهد و لزومی ندارد یکی یکی نیت کند و برای هر کدام غسل جدا گانه انجام دهد.(۱)

غسل جنابت و چگونگی انجام این غسل با غسل های دیگر:

۲ - همانطور که گفتیم اگر دو یا چند غسل بر عهده ما باشد همه را نیت می کنیم و به نیت همه یک غسل انجام می دهیم اگر در بین غسلها، غسل جنابت باشد و به نیت جنابت غسل کند از بقیه غسل ها کفایت می کند. اگر چه احتیاط این است که همه آنها را نیت نماید.(۲)

شک در جنابت و غسل احتیاطی برای آن:

۳ - اگر کسی جنب نباشد یا شک در جنابت داشته باشد نمی تواند به نیت غسل جنابت غسل انجام دهد، مگر اینکه احتیاطا غسل جنابت انجام دهد و اگر با این نیت غسل کند از بقیه غسل ها کفایت نمی کند و با این غسل احتیاطی نمی تواند نماز بخواند یعنی باید وضو هم بگیرد.

پی نوشت:
۱. امام خمینی، توضیح المسائل، مسئله ۳۸۹؛ آیت الله خامنه ای، رساله اجوبه الاستفتاات، س ۱۸۷
۲. آیت الله خامنه ای، رساله اجوبه الاستفتاات، س ۱۸۷

موضوع: