احکام

باطل کردن عمدی روزه

پرسش: اگر کسی در ماه رمضان امسال یا گذشته روزه خود را عمدا باطل کرده باشد، به علت سختی کفاره روزه و سیر کردن فقرا اگر مقدار پول آن را به فقرا کمک کند یا گندم خریداری کند و به آنان بدهد کفایت می کند؟   پاسخ...

احکام روزه :بخور وسیگار

پرسش: احکام روزه: احکام غبار غلیظ، دروغ بستن به خدا و پیامبر     پاسخ: بخور دادن آیات عظام امام و سیستانی: فرو بردن بخار آب روزه را باطل نمی‌کند، مگر اینکه بخار آب به‌گونه‌ای باشد که در دهان...

احکام روزه: احکام خوردن قرص یا تزریق آمپول

پرسش: احکام روزه: احکام خوردن قرص یا تزریق آمپول پاسخ: خوردن قرص آیا اگر بیماری بتواند با مصرف قرص در طول روز، روزه بگیرد بر او واجب است روزه بگیرد؟ همه مراجع: خوردن قرص در هر حال روزه را باطل می‌کند. لذا...

احکام روزه: حیض جنابت

پرسش: احکام روزه: باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح پاسخ: باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح آیات عظام: امام خمینی، خامنهای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: کسی...

احکام روزه

پرسش: احکام روزه: برخی احکام مسائل جنسی   پاسخ: جماع همه مراجع: جماع (نزدیکی با زن) روزه را باطل می‌کند اگرچه فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید. ملاعبه با همسر همه مراجع: ملاعبه...

احکام روزه: خوردنی‌ها

پرسش: احکام روزه: احکام برخی خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها پاسخ: مفطرات روزه ۱-خوردن و آشامیدن آدامس و سقز همه مراجع: جویدن آدامس و سقز اگر شیرینی یا ذراتی از آن از حلق پایین برود، روزه را باطل می‌کند. چشیدن...

حدود پوشش در مقابل همجنس

پرسش: پوشیدن لباس نا مناسب جلوی فردی ک هم جنس هست گناه یا مشکلی دارد؟ پاسخ: از مقوله‌های مهم و سزاوار بحث و دقت نظر، نگاهی همه سویه، به پوشش مردان و زنان در برابر مَحْرَمان یا هم جنسان است. بحث در این است که آیا...

هم نماز هم گناه

پرسش: بعضی از افراد هم نماز می‌خوانند و هم گناه می‌کنند. آیا با خواندن نماز گناهان خثنی می‌شود؟   پاسخ: مقدمه مسئله نماز یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین واجبات الهی است. آثار و برکات نماز در همه ابعاد...