عقائد

خداوند و صفت خالقیت

آیا خدا می توانست هیچ مخلوقی را خلق نکند و فقط خودش وجود داشته باشد؟ صفات خداوند متعال در يك تقسيم بندي به صفات ذات و صفات فعل تقسيم مي شوند؛...

برهان آنسلم و اثبات خدا

آيا برهان آنسلم براي اثبات وجود خداوند كافي است؟ برهان وجودی در آثار «آنسلم» به دو شکل ارائه شده است. او برای اثبات خدا از طریق برهان خلف پیش رفته...

چرایی تحریف تورات و انجیل

اگر تورات و انجیل برای هدایت انسان ها نازل شده اند، چرا خداوند جلوی تحریف آنها را نگرفت؟ مقدمه؛ همانطور که امام صادق(علیه السلام) فرمود: «أَبَى...

بیگ بنگ و خالقیت خداوند

با توجه به اینکه زمان پس از انفجار بزرگ ایجاد شده، آیا می توان از نبود زمان پیش از انفجار بزرگ، خالق نداشتن جهان را نتیجه گرفت؟ مقدمه1؛ در مباحث...

خداوند، همه جا

حضور خداوند در همه جا چگونه با عدم مکان مندی او سازگار است؟ مقدمه؛ غالب دانشمندان اسلامی از شیعه و سنی، قائل به جسم و جسمانی نبودن خداوند متعال...

سقف نداشتن مسجدالحرام

چرا با وجود اینکه مسجد الحرام سقف ندارد، دیگر مساجد مسقف هستند؟ آن چیزی که از روایات و اخبار برمی آید، استحباب سقف نداشتن مسجد است، همانطور که...

وظیفه امام معصوم

وظیفه امام معصوم (علیه السلام) در قبال شیعیانش در حالتی که حکومت نمی کند چیست؟ رابطه امام و امت یک رابطه دوطرفه است. یعنی باید از جانب امت میل به...

ایمان، عقلی یا شرعی

منبع اصلی ایمان عقل است یا شرع؟ ایمان در ابتدای شکل گیری باید بر اساس عقل باشد نه شرع، چرا که مبتنی کردن ایمان بر شرع مستلزم دور است. به عبارتی...