عقائد

اسماء الحسنی خدا

پرسش : اسماء الحسنی چیه و چند تا است؟   پاسخ : تعبیر «اسماء الحسنی»؛ به معنی نام های نیکوی خداوند، از جمله تعابیر قرآن کریم است که...

دلیل وجود خدا

پرسش: به چه دلیل خدا وجود دارد؟   پاسخ: یکی از معروف ترین برهان های عقلی در این باره، برهان امکان و وجوب است که سعی می شود این برهان...

مصیبت ها وسختی ها

پرسش: چرا خدا ما را دچار مصیبت ها و سختی ها می کند؟   پاسخ: فرض کنید دو نفر در جایی مشغول به فعالیت هستند، رئیس آن مرکز یکی را ده...

پیامبران الهی

پرسش: آیا تعداد پیامبران ۱۲۴۰۰۰ نفر بوده ؟چگونه در مدت ۷۰۰۰ سال این همه پیامبر آمده اند؟   پاسخ: راههای علم و آگاهی پیدا كردن نسبت...

ظهور پیامبران در زمین

پرسش: چرا همه ی پیامبران در خاور میانه ظهور کرده اند؟   پاسخ: در پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه کرد:   ۱- ما از...

حضرت آدم علیه السلام و رانده شدن از بهشت

پرسش: حضرت آدم مگر معصوم نبود،پس چرا گناه کرد و از بهشت رانده شد؟   پاسخ: پیامبران عظیم الشأن نه تنها از گناه معصوم هستند بلكه از...

قدرت خدا در آفرینش

پرسش: آیا خداوند می تواند خدایی مانند خود بیافریند؟   پاسخ: خدای متعال موجودی است که هیچ نقص و نیازی ندارد تا فرض شود که موجود دیگری...

تقدیر الهی وقضاوقدر

پرسش: تقدیر الهی بهتر است یا تدبیر بنده؟   پاسخ: جمله ای مشهور شده که اگر چه سند قابل اعتنایی برای آن در بین احادیث نیافتیم، اما می...