عقائد

موانع استجابت دعا

چرا برخی دعا ها اجابت نمی شوند ؟ در آیاتی از قرآن به بندگان وعده داده شده است در صورتی که خدا را بخوانید و دعا کنید ، دعایتان مستجاب است. اما با...

خلقت ابتداء و ذات خداوند

اگـر نـيـروى خلقت(خالق بودن) جزء ذات خداوند است پس چرا خلقت ابتداء دارد ؟واگر جزء ذات نيست خداوند چگونه آن را كسب كرد ؟ و رابطه خداوند با اين صفت...

بهترین راه وحدت تشیع و تسنن

تا زمانی که دو مذهب بزرگ اسلام یعنی تشیع و تسنن شناخت بی تعصب از هم را نداشته باشند چگونه میتوان به وحدت رسید.؟ اگر وحدت به معنای یکی شدن مذاهب باشد...

سلام كردن و سخن گفتن با پيامبر و امامان

طبق آيه «إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى و آيه «ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى‏الْقُبُورِ» مردگان نمى ‏شنوند. بدين جهت، آيا سلام كردن و سخن گفتن با...

احضار شيطان

آيا مي شود شيطان را احضار كرد ؟آيا شيطان با شكل واقعي خود به امامان و پيغمبران ظاهر مي شدند و با ايشان صحبت مي كردند ؟آيا اينكه در فيلم هاي مذهبي مثل...

نظر قران و نظر شيعه در باره بداء

شيعه معتقد به بداء درباره خداست اما از نظر قرآن، مسئله بداء مردود است حقيقت بدا، جز اين نيست كه انسان با اعمال نيك و بد خود، سرنوشت خود را دگرگون...

علم غيب فرشته ها

فرشتگان از كجا مي‌دانستند كه انسان‌ها روي زمين جنگ و خونريزي برپا خواهند كرد؟ آيا انها علم غيب داشتند ؟ در حاليکه ما در سوره بقره مي خوانيم که ايشان...

هفتاد گناه زبان

در روايت آمده بيشترين افرادي كه به جهنم مي روند به خاطر زبانشان است. هفتاد گناه پاي زبان مي نويسند. اين هفتاد گناه را نام ببريد؟ بیشترین گناهان...