عقائد

تفاوت ضرورت منطقي و ضرورت فلسفي چيست؟

ضرورت منطقی و فلسفی

تفاوت ضرورت منطقي و ضرورت فلسفي چيست؟ ضرورت به پنج قسم تقسیم می شود: 1. ضرورت ازلی: اگر محمول برای ذاتی موضوعی بدون هیچ قید و شرطی ثابت باشد،...
 آیا وجود در برابر عدم بیشتر از یک معنا دارد؟

وجود و عدم

برخی از فلاسفه معاصر به این نظر معتقدند که وجود دو معنا دارد: وجود به معنای عام (یا همان واقعیت) و وجود به معنای خاص. وجود به معنای عام شامل وجود به...
 امتناع بالغیر را نمی فهمم که چطور غیر به دیگری امتناع را میدهد؟!

امکان بالغیر

در مورد امکان بالغیر اختلاف نظر است: برخی قبولش دارند و برخی منکرش هستند. اما جالب است که کسی از فلاسفه منکر امتناع بالغیر نیست. به نظرم امتناع...
از نظر درون دینی آیا حرفی از اینکه عالم مادی محدود است یا نامحدود زده شده؟ آیا با اطمینان می توان در این باره اظهار نظر کرد؟

بی نهایت

از نظر درون دینی آیا حرفی از اینکه عالم مادی محدود است یا نامحدود زده شده؟ آیا با اطمینان می توان در این باره اظهار نظر کرد؟ بی نهایت بر دو قسم...
دلیل مصحف دار شدن برخی پیامبران چه بود؟

مصحف پیامبران

دلیل مصحف دار شدن برخی پیامبران چه بود؟ بیشتر دوست دارم درباره زبور حضرت داوود بدانم. ابوذر از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل می کند که...
لطفا درباره ضرورت بالغیر و بالقیاس توضیح بدید که چطور ضرورت بالغیر همان ضرورت بالقیاس نیست؟

ضرورت بالغیر و بالقیاس

لطفا درباره ضرورت بالغیر و بالقیاس توضیح بدید که چطور ضرورت بالغیر همان ضرورت بالقیاس نیست؟ من فرقی نمیفهمم چون هر دو تا قیاسی هستند. سوال بعدی...
راهکار مقابله و مبارزه با فرقه های انحرافی، شبهه افکن ها و جریانات مذهبی دروغین مانند احمدالحسن (یمانی دروغین) و جریان منصورالهاشمی چیست؟

مقابله با فرقه های انحرافی

راهکار مقابله و مبارزه با فرقه های انحرافی، شبهه افکن ها و جریانات مذهبی دروغین مانند احمدالحسن (یمانی دروغین) و جریان منصورالهاشمی چیست؟ در...
آیا مسیحیان و یهودیان امروز کافر هستند؟

کافر و برخورد با آن

آیا مسیحیان و یهودیان امروز کافر هستند؟ آیا لآن تمام جهان غیر از مسلمانان، کافر هستند و بر طبق قرآن باید با کافر بجنگیم و آن ها را بکشیم (یک نمونه...