تاریخی

تاریخی

دکة المعراج کجاست؟ درباره این مکان توضیح فرمایید.

موضوع: 

کمیل بن زیاد نخعی که بود و در زمان کدام معصوم می زیست؟ اقداماتی که برای زنده نگه داشتن دین انجام داد، چه بود؟ کُمَیل بن زِیاد بن نَهِیک نَخَعی صُهبانی کوفی (۱۲- ۸۲ق) از تابعین و یاران برجسته امام علی (علیه السلام) و امام حسن (علیه السلام) است، وی از نخستین کسانی بود که پیشنهاد خلع عثمان و خلافت علی (علیه السلام) را مطرح کرد. در دوران حکومت امام علی (علیه السلام)، مدتی فرماندار منطقه هیت بود. در منابع شیعه، روایات بسیاری از او نقل شده که دعای کمیل، مشهورترین آنها است.

موضوع: 

ابو موسی اشعری که بود و در زمان کدام معصوم می زیست؟ اقداماتی که برای زنده نگه داشتن دین انجام داد، چه بود؟ ابو موسی، نامش عبدالله پسر قیس بن سلیم بن حضار، از مردم قریه رمع، یکی از قرای یمن و اشعریان آن جا بود(1) و در سال بیست و یکم قبل از هجرت، در یمن متولد شد.(2) وی در زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) تا زمان امام حسن (علیه السلام) زندگی می کرد. وی یکی از فرماندهان دوران خلافت ابوبکر و عمر بود و مناطق مختلفی توسط وی فتح شده بود.

موضوع: 

زیاد بن ابیه که بود و در زمان کدام معصوم می زیست؟ اقداماتی که برای زنده نگه داشتن دین انجام داد، چه بود؟ زیاد بن ابیه، در دوران امام علی (علیه السلام) کارگزار امام در استخر فارس بود. پس از صلح امام حسن (علیه السلام)، ابتدا از پذیرش بیعت با معاویه سرباز زد؛ اما با وساطت مغیرة بن شعبه به شام رفت و معاویه وی را با استناد به صحبتی از پدرش ابوسفیان، زیاد بن ابی سفیان خواند. وی در دوران حکومت معاویه به حکومت بصره و کوفه رسید.

موضوع: 

براء بن عازب که بود و در زمان کدام معصوم می زیست؟ اقداماتی که برای زنده نگه داشتن دین انجام داد، چه بود؟ بَراءِ بن عازِب (درگذشته ۷۱ یا ۷۲ق)، از اصحاب پیامبر(صلی الله علیه و آله) و حضرت علی(علیه السلام) بود. او در بسیاری از غزوه‌ها شرکت نمود. او از راویان حدیث غدیر است.

موضوع: 

خباب بن ارت که بود و در زمان کدام معصوم می زیست؟ اقداماتی که برای زنده نگه داشتن دین انجام داد، چه بود؟ خَبّاب بن اَرَتّ، صحابی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و از یاران حضرت علی(علیه السلام) و از جمله اولین گروندگان به اسلام بود. مشرکین وی را که از مسلمانان مستضعف بود، شکنجه می‌کردند تا از اسلام برگردد ولی وی مقاومت می‌کرد. او با مهاجرت از مکه به مدینه در همه غزوات شرکت کرد. از آنجا که اکثر منابع، وفات خبّاب را در سال ۳۷ و در ۷۳ سالگی ثبت کرده‌اند، وی باید در سال هفدهم پس از عام الفیل، و ۲۳ سال پیش از بعثت به دنیا آمده باشد.

موضوع: 

عثمان بن حنیف که بود و در زمان کدام معصوم می زیست؟ اقداماتی که برای زنده نگه داشتن دین انجام داد، چه بود؟ عثمان بن حُنَیف اوسی انصاری از صحابه پیامبر و امیرالمؤمنین(علیهم السلام) است. عثمان در حکومت امام علی(علیه السلام) تا قبل از جنگ جمل، والی بصره بود. هنگامی که برپاکنندگان جنگ جمل به بصره وارد شدند، عثمان با آنها مقابله کرد و پس از جنگی شدید که میان آنها درگرفت، با آنها پیمان بست که تا ورود امام علی(علیه السلام) اقدامی نکنند. اما زبیر و یارانش پیمان شکنی کردند و شبانه به عثمان و یارانش حمله کردند؛ بسیاری از یاران عثمان را کشتند و عثمان را پس از شکنجه رها کردند.

موضوع: 

سهل بن حنیف که بود و در زمان کدام معصوم می زیست؟ اقداماتی که برای زنده نگه داشتن دین انجام داد، چه بود؟ سَهْلِ بْن حُنَیف اَوسی اَنْصاری، از بزرگان صحابه پیامبر و امیرالمؤمنین(علیهما السلام) است. وی در جنگ‌های بدر و جنگ احد در زمان پیامبر و در جنگ صفین در زمان حکومت امیرالمؤمنین حضور داشت. وی هنگام حرکت امام علی(علیه السلام) به سوی عراق برای جنگ جمل، جانشین وی در مدینه شد. او یکی از اعضای شرطة الخمیس بود. سهل انصاری پس از بازگشت از جنگ صفین در کوفه درگذشت.

موضوع: 

ابراهیم الغمر که بود؟ در زمان کدام معصوم می زیست و اقدامات وی برای زنده نگه داشتن دین چه بود؟ ابراهیم پسر حسن مثنی بن امام حسن مجتبی (علیه السلام) است؛ یعنی نوه امام حسن (علیه السلام) می شود.(1) او نوه امام حسین (علیه السلام) نیز هست زیرا مادرش فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) است.(2) به او لقب غمر دادند برای اینکه انسان جواد و کریمی بود. کنیه اش ابااسماعیل بوده و سید بزرگوار و شریفی بود. او را راوی حدیث نیز دانسته اند.(3) ابراهیم الغمر از جمله کسانی بود که منصور دوانقی بر آنها خشم گرفت.

موضوع: 

صاحب جواهر که بود و در زمان کدام معصوم می زیست؟ اقداماتی که برای زنده نگه داشتن دین انجام داد، چه بود؟ صاحب جواهر از علمای بزرگی است که در زمان غیبت کبرای امام زمان (علیه السلام) زندگی می کرد.محمدحسن شریف اصفهانی (۱۲۰۲-۱۲۶۶ق) معروف به صاحب جواهر و محمدحسن نجفی، از فقهای اصولی شیعه در قرن سیزدهم در نجف. مهمترین اثر او کتاب جواهر الکلام است و از این جهت در میان بزرگان شیعه به صاحب جواهر شهرت دارد.

موضوع: