تاریخی

تاریخی

فرقه واقفه چه گروهی هستند؟

موضوع: 

ابوبصیر یوسف بن حارث را معرفی بفرمائید.

اَبو بَصیر، عنوان مشترکی است برای چند تن از راویان احادیث از جمله به نام‌های یحیی بن ابی القاسم اسدی، لیث بن بختری مرادی، ابو بصیر عبدالله بن محمد اسدی کوفی، ابو بصیر یوسف بن حارث و ابو بصیر ثقفی. از دو نفر آخر روایاتی در منابع روایی شیعه نیامده است اما هر دو آنها از اصحاب امام صادق (علیه السلام) به حساب می آیند. شیخ طوسی در رجال خود ابوبصیر یوسف بن حارث را از اصحاب بتری مذهب (شاخه ای از زیدیه) امام باقر (علیه السلام) معرفی می کند.(1)

پی نوشت:

موضوع: 

اقامه اولین نماز میت برای که بود؟

آنچه از گزارش های تاریخی استنباط می شود، نماز میت تا زمان رحلت ابوطالب تشریع نشده بود.(1) بنابراین، تا آن زمان برای کسی نماز میت نخوانده اند. این واجب الهی پس از هجرت پیامبر (صلی الله علیه وآله) تشریع شد. اولین کسی که بر او نماز خواندند شخصی از انصار به نام «براء بن معرور» بود.(2) براء بن معرور از جمله کسانی بود که در عقبه اول با پیامبر(صلی الله علیه وآله) بیعت کرد.(3) گفته شده است که از میان گروه بیعت کنندگان عقبه دوم، ۱۲ نفر «نقیب» شدند که یکی از آنان براء بود.(2)

موضوع: 

آیا معقول است که پنگوئن از قطب تا خاورمیانه پیاده روی کرده تا سوار کشتی نوح شود؟

موضوع: 

پیامبر (صلی الله علیه وآله) اظهار خویشاوندی با ایرانیان می کند؟ در برخی از منابع آمده این خویشاوندی از آن جهت است که ایرانیان از نسل اسحاق و پیامبر(صلی الله علیه وآله) از نسل اسماعیل هستند، ایا این مطلب صحت دارد؟

موضوع: 

چرا تاریخ دقیق شهادت حضرت زهرا(سلام الله علیها) توسط امامان بعد از ایشان مشخص نشده؟

موضوع: 

قاسم بن علا که بود؟ آیا در زمان غیبت صغری می زیسته است؟

موضوع: 

با اینکه پیامبر (صلی الله علیه و آله) مسموم شدند چرا رحلت ایشان شهرت دارد؟

موضوع: 

مکان دفن سرهای شهدای کربلا کجاست؟

موضوع: 

طبق برخی از منابع تاریخی "عبدالملک مروان"، "مسجد الاقصی" را ساخته است پس چگونه پیامبر (صلی الله علیه و آله) در زمانی که این مسجد نبوده است از آنجا به معراج سفر کرده است؟

موضوع: