تاریخی

تاریخی

لطفاً در مورد «شیخ عباس قمی» توضیحاتی بفرمایید.

موضوع: 

اگر پیامبر( صلی الله علیه و آله) از خود ارث باقی نگذاشت همسران ایشان بعد از رحلت آن حضرت در چه خانه ای و با چه وسائلی زندگی می کردند؟ با این که خانه و وسائل از بیت المال بود نه ارث؟

موضوع: 

واکنش مردم پس از دفن شبانه و مخفی بودن مزار حضرت زهرا(سلام الله علیها) چه بود؟ آیا برای آن ها اهمیت داشت؟ اگر نداشت، چرا حضرت زهرا(سلام الله علیها) این روش را انتخاب کردند؟ و اگر داشت چرا در برابر یاری خواهی های آن حضرت، یاری نکردند؟ آیا بیم این نمی رفت که این دفن شبانه خود زمینه ای برای فراموشی زودهنگام جریان ظلم به حضرت زهرا (سلام الله علیها) بشود؟

موضوع: 

چرا به حضرت یعقوب(علیه السلام) اسرائیل می گویند؟ هم چنین اگر اسرائیل به معنای عبدالله است، چرا فقط آن حضرت به این عنوان ملقب شده است؟

موضوع: 

آیا صحت دارد که حضرت یوسف (علیه السلام) بر اثر بی احترامی به پدرش، نبوت از نسل او برداشته شد؟

یکی از اشتباهات مشهور، موضوع بی احترامی حضرت یوسف (علیه السلام) به پدر و مادرش است در حالی که این چنین نیست و در شأن پیامبری که خداوند سوره ای را به نام او در قرآن نازل نموده و بسیار او را ستوده، چنین برداشت هایی شایسته نیست. ابتدا به بیان گزارش پرداخته و آن را بررسی می کنیم.

موضوع: 

توجیه خلفا برای دفن شبانه حضرت صدیقه(سلام الله علیها) در برابر مردم چه بود؟ مطلبی که در مورد تلاش عمر برای نبش قبر حضرت زهرا(سلام الله علیها) گفته می شود نمی تواند درست باشد، چون قطعاً عمر می دانست نبش قبر حرام است، پس قصد او رسیدن به ثواب نماز بر جنازه آن حضرت و یا ابراز ارادت خود به خاندان پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ثبت در تاریخ بوده است؟

موضوع: 

با توجه به نحوه قرار گرفتن جگر در خارج از دستگاه گوارشی انسان،تکه تکه شدن جگر امام حسن(علیه السلام) در اثر مسمومیت و خروج آن از دهان آن حضرت چگونه توجیه می شود؟

آنچه در منابع متعدد در رابطه با حوادث مربوط به مسمومیت امام حسن مجتبی(علیه السلام) آمده است، این گونه است که:

1. «شیخ مفید» نقل می‌ کند که امام حسن(علیه السلام) هنگام شهادت، به برادرش امام حسین(علیه السلام) فرمود: «...وَ قَدْ سُقِیتُ السَّمَّ وَ رَمَیْتُ بِکَبِدِی فِی الطَّسْتِ»؛(1) مرا مسموم کرده‌ اند و کبدم را در داخل طشت استفراغ کردم.

موضوع: 

ناتان چگونه پیامبری بود و چه نسبتی با حضرت داوود (علیه السلام) داشت؟

موضوع: 

آیا در تاریخ آمده است که قریش بعد از مهاجرت مهاجرین، اموال آن ها را مصادره کرده باشند؟

موضوع: 

آیا بنا بر منابع تاریخ اسلام، زردشت پیامبر بود؟

موضوع: