تاریخی

تاریخی

کلب به معنی سگ است چرا قبیله بنی کلاب را به این نام خواندند؟

موضوع: 

زمان و مکان تولد خلفای راشدین تا حاکمان اموی و عباسی چیست؟

موضوع: 

چند خانواده در کربلا حاضر بودند؟ آنان از کدام قبلیه بودند؟ چند مادر در کربلا شاهد شهادت فرزندشان بودند؟ چند نفر از صحابه پیامبر (صلی الله علیه و آله) در کربلا حاضر بودند؟ این افراد که بودند؟

موضوع: 

پس از وفات حضرت عبدالمطلب، سرپرستی پیامبر (صلی الله علیه و آله) به حضرت ابوطالب سپرده شد. بعدها سرپرستی حضرت علی (علیه السلام) هم به پیامبر (صلی الله علیه و آله) سپرده شد، لطفاً در این مورد و مدت این سرپرستی توضیحاتی بفرمایید؟

موضوع: 

شهدای پنج گانه چه کسانی هستند؟

موضوع: 

صلاح الدین ایوبی که بود؟

موضوع: 

یونس بن عبدالرحمن که بود؟

موضوع: 

آغاز امامت امام زمان (علیه السلام) هشتم ربیع است یا نهم ربیع؟

موضوع: 

برای مطالعه وقایع تاریخ هجری قمری چه کتابی را مطالعه کنیم؟

موضوع: 

علی بن محمد الباقر (علیه السلام) که بود؟

موضوع: