اسلام

برای فردی که هنوز دین اسلام را قبول نکرده و در حال تحقیق است و آموزه های ادیان پیشین را خوانده یا رفتار نموده توضیح دهید، چه دلایلی برای کمال و خاتمیت دین اسلام وجود دارد؟

در پاسخ نکاتی را تقدیم می کنیم:

موضوع: 

با توجه به آیه 38 سوره زمر «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ» مشرکین خداوند را قبول داشتند؛ چرا پس از ظهور اسلام و بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله) به دشمنی با خدا و دین اسلام پرداختند؟ در حالی که با اهل کتاب روابط مسالمت آمیزی داشتند؟

موضوع: 

آیا تصوف از نظر اسلامی مورد تایید است یا خیر؟

موضوع: 

«نگرش سیستمی» چیست؟ چه کاربرد و کارآمدی دارد؟ «نگرش سیستمی به دین» یعنی چه؟

موضوع: 

انبیاء قبل از اسلام به چه دینی از دنیا رفته اند؟ آیا آنها بر آیین اسلام بوده اند؟

موضوع: 

چه کارهایی باید انجام دهیم تا مسلمان به حساب بیاییم و چه کارهایی انسان را به مقام ایمان می رساند؟

موضوع: 

عاقبت کسی که مسلمان زاده است و اعمالش را انجام می دهد و کسی که بعدا مسلمان شده و وظایفش را انجام می دهد و کسی که مسلمان زاده هست ولی واجباتش را رها کرده چه می شود؟ معيارها و مؤلفه های تقرب انسان به خداوند، از نظر قرآن كريم و روايات اسلامی عبارت است از: ايمان، يقين، تقوا، عمل صالح، ولايت پذيری، اطاعت، عبادت، اخلاص، صداقت، اخلاق حسنه و مانند آن. وجود اين معيارها در افراد، بسيار متفاوت است. درجه معنوی و نزديكی هر كس به خدای متعال بستگی به درجات ايمان و تقوای او دارد.

موضوع: 

آیا اسلامی که در قران آمده دین اسلام است؟

كلمه "اسلام " هشت مرتبه در قرآن كريم ذكر شده است. از ريشه آن (س ـ ل ـ م) يكصد و چهل كلمه استعمال شده كه از آنها چهل كلمه مشتق شده است.يكي از اين مشتقات "اَسْلَمَ " به معناي "تسليم شد " است كه بيست و دو مرتبه در قرآن به كار رفته است. اگر چه تسلیم و اسلام در قرآن مطلق است ولی تنها دینی که کاملتر، سالمتر و بی شائبه تسلیم شدن در برابر خداوند است همین دین اسلام است.لذا تنها مصداق واقعی تسلیم شدن در برابر خدا همین مسلمانان هستند که البته مسلمانی که به اسلام کامل عمل کند. پرسش: مصاديق اسلام رو در قرآن بيشتر توضيح بديد؟