عقاید

عقاید ، خداشناسی

با توجه به این که نامتناهی جایی برای غیر خود باقی نمی گذارد، وجود مخلوقات چگونه خواهد بود؟

موضوع: 

می خواستم نظر فلاسفه درباره علم الهی به مخلوقات را در مقایسه با هم توضیح دهید و روشن نمایید منشا اختلاف نظر آنها با هم در چه چیزی است؟

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

مقدمه
درباره علم خدا به خودش و علم خدا به مخلوقات بعد از خلقت، اختلاف نظری میان فلاسفه نیست: علم خدا به این امور حضوری و بی واسطه و تفصیلی است.
آنچه مایه اختلاف است، علم خدا به مخلوقات قبل از خلقت است؛ یعنی این که علم الهی به مخلوقات قبل از خلقت، از چه سنخی است؟ حضوری است یا حصولی؟ اجمالی است یا تفصیلی؟ ...

موضوع: 

موضوع کتاب های «فرائد السمطین» و «نظم درر السمطین» چیست و مؤلفین این دو کتاب کیستند؟

موضوع و محور این دو کتاب در مورد بیان مناقب اهل بیت (علیهم السلام) بر اساس منابع اهل سنت و شیعه است؛ که توسط دو عالم اهل سنت «جوینی شافعی» و «زرندی حنفی» تألیف شده اند.

موضوع: 

آیا همه موجودات حتی درختان و جمادات هم علم دارند؟ اگر دارند گستره آن چقدر است؟ آیا خدا را می شناسند؟ چه دلیلی بر چنین آگاهی ای داریم؟

موضوع: 

چرا ملائکه امام (عجل الله فرجه) را در کودکی به آسمان ها بردند!؟ آیا این اتفاق برای امامان دیگر هم رخ داده!؟ از نظر علمی چنین عملی چگونه قابل درک است!؟

در پاسخ به سؤالات شما نکاتی را تقدیم می کنیم:

موضوع: 

گاهی شنیده می شود که هوش مصنوعی دارای ذهن، فکر، و اراده است و برخی دانشمندان می گویند این خطر وجود دارد که آن ها روزی بر انسان ها مسلط شوند، و در این صورت اگر ما شانس بیاوریم مثل حیوانات خانگی آن ها امکان زندگی داریم. آیا این مطلب صحت دارد؟

موضوع: 

با وجود عقل و با توجه به اینکه لطف مقرّب فقط اثر مثبت در تحقق هدف دارد، چرا گفته می شود لطف مقرب بر خدا واجب است و با نبودش نقض غرض حاصل می شود؟

پاسخ سؤال شما را در قالب نکاتی تقدیم می کنیم:

موضوع: 

الف- علت و هدف غیبت امام دوازدهم (عجل الله فرجه) چیست؟
ب- اساساً امر غیبت، چه فایده و حکمت هایی برای جوامع بشریت در بر داشته است؟
ج- در طول دوران غیبت، چه آثار و فوایدی از امام (علیه السلام) به مردم رسیده است؟

موضوع: 

طلسم دعاهایی هست که به صورت رمزی نوشته می شود و افرادی از آن برای صدمه زدن به کسی استفاده می کردند. می خواستم بدانم آیا همین طلسم ها را هم مثل دیگر دعاها خدا مستجاب می کند؟ در صورتی که می دانیم خدا خیر خواه هست و دلیلی ندارد خدا طلسمی را اجابت کند که به بنده ای ضرری برسد. در کل طلسم چگونه عمل می کند؟

موضوع: 

چرا اگر کسی عمل ناصوابی انجام دهد بر نسلش تأثیر می گذارد و تا هفت نسل بعد از او باید تاوان گناه او را بپردازند؟ آیا این بی عدالتی نیست؟!

در این خصوص باید به چند نکته توجه بفرمایید:

موضوع: