دعا

طلسم دعاهایی هست که به صورت رمزی نوشته می شود و افرادی از آن برای صدمه زدن به کسی استفاده می کردند. می خواستم بدانم آیا همین طلسم ها را هم مثل دیگر دعاها خدا مستجاب می کند؟ در صورتی که می دانیم خدا خیر خواه هست و دلیلی ندارد خدا طلسمی را اجابت کند که به بنده ای ضرری برسد. در کل طلسم چگونه عمل می کند؟

موضوع: 

چه چیزی باعث می شود دعای من در حق دیگران مستجاب بشود اما همان دعاها در حق خودم مستجاب نشود؟

موضوع: 

مدتی است وقتی دعا می کنم، نام فردی به ذهنم خطور می کند و برای او هم دعا می کنم در حالی که وی را نه دیده ام و نه می شناسم، علت این واقعه چیست؟

موضوع: 

از کجا بفهمم خدا صدای مرا می شنود؟ همیشه شاکر خداوند بوده ام، اما چرا جوابی نمی گیرم؟ اینکه گفته می شود وقتی در مجلس عزاداری امام حسین هستی، به این معناست که اول او به تو توجه کرده، یا ارتباطی با یکی از ائمه برقرار می کنیم، اول او توجه کرده، آیا آیه یا روایتی در این مورد هست؟

موضوع: 

هنگام دعا کردن، مخاطب ما کیست؟ گاهی انسان، خداوند متعال را بطور مستقیم مخاطب خود قرار می دهد و به او عرضِ حاجت می کند، در این صورت، خداوند مخاطب بلاواسطه خواهد بود و همانطور که می فرماید: «ادْعُوني‏ أَسْتَجِبْ لَكُمْ»؛ مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم(1)، دعاهای بنده خویش را اجابت می کند.

موضوع: 

آیا با دعا می توانیم اراده خدا را تغییر دهیم؟ شکی نیست که مشیت و اراده الهی در زندگی بشر تأثیر اساسی دارد و به عبارت دیگر، تقدیر الهی، بسیاری از اتفاقاتی که برای بشر رخ می دهد را رقم می زند. اما باید دانست که تقدیر الهی علاوه بر اراده الهی، بر عوامل دیگری نیز مشروط است. به عبارت دیگر، اسباب دیگری نیز وجود دارد که تقدیر الهی را رقم می زند، یکی از این اسباب دعا کردن است (همچنین اموری مانند صدقه، صله ارحام و... ).

موضوع: 

برای استجابت دعا چه باید کرد؟ چه ذکرهایی مفید هست؟ آیا این ادعیه و اذکاری که می گویند بخوانید حتما حاجت می گیرید درست اند؟ در ابتدا باید به ابن نکته توجه کنید که استجابت دعا و رسيدن به هدف، دو مفهوم متفاوت اند و نبايد بين آنها خلط شود. البته اين دو واژه در زمانی كه رسيدن فرد به خواسته اش، هدف او باشد، با يكديگر نقطه اشترک پيدا می كنند.از نظر تعاليم دينی، استجابت دعا همواره به معنای بر آورده شدن و عملی شدن آنچه ما خواسته ايم نيست. راز عدم استجابت برخی دعاها در اين واقعيت نهفته است که از باطن هستی و مصالح حقيقی خود و جهان بی خبريم.

موضوع: