دعا

دعاهای شش قفل، هفت هیکل، حرز امام ‌جواد (علیه السلام)، خواندن چهار قل و ان یکاد و آیه الکرسی سفارش شده است که همراه داشته باشیم اگر موارد دیگر هست بفرمایید

اگر شخصی از خانواده، در منطقه جنگی داشته باشیم، برای حفظ جان او از خطرات و هم چنین از مرگ و کشته شدن، چه دعا یا حرز یا تعویذی را پیشنهاد می دهید تا تاثیر فوق العاده داشته باشد و شخص را از خطرات جنگ حفظ کند؟ و هم چنین برای این که خداوند به کسی طول عمر با برکت بدهد، چه دعایی پیشنهاد می شود؟

آیا خدا فقط به آدم های خوب کمک می کند؟ یعنی خدا هیچ وقت دعای یک گناهکار و خطاکار را مستجاب نمی کند؟

موضوع: 

نقش دعا در تحکیم بیان عبودیت چیست؟

موضوع: 

چگونه باید دعا کرد؟ آیا همین که دستهای خود را بالا برده و درخواست خود را از خدا بخواهیم کفایت میکند یا ادابی دارد؟ زمان و مکان و شرایط چطور؟ آیا هر چیزی میتوانیم در هنگام دعا از خدا بخواهیم؟

موضوع: 

طلسم دعاهایی هست که به صورت رمزی نوشته می شود و افرادی از آن برای صدمه زدن به کسی استفاده می کردند. می خواستم بدانم آیا همین طلسم ها را هم مثل دیگر دعاها خدا مستجاب می کند؟ در صورتی که می دانیم خدا خیر خواه هست و دلیلی ندارد خدا طلسمی را اجابت کند که به بنده ای ضرری برسد. در کل طلسم چگونه عمل می کند؟

موضوع: 

چه چیزی باعث می شود دعای من در حق دیگران مستجاب بشود اما همان دعاها در حق خودم مستجاب نشود؟

موضوع: 

مدتی است وقتی دعا می کنم، نام فردی به ذهنم خطور می کند و برای او هم دعا می کنم در حالی که وی را نه دیده ام و نه می شناسم، علت این واقعه چیست؟

موضوع: 

از کجا بفهمم خدا صدای مرا می شنود؟ همیشه شاکر خداوند بوده ام، اما چرا جوابی نمی گیرم؟ اینکه گفته می شود وقتی در مجلس عزاداری امام حسین هستی، به این معناست که اول او به تو توجه کرده، یا ارتباطی با یکی از ائمه برقرار می کنیم، اول او توجه کرده، آیا آیه یا روایتی در این مورد هست؟

موضوع: 

هنگام دعا کردن، مخاطب ما کیست؟ گاهی انسان، خداوند متعال را بطور مستقیم مخاطب خود قرار می دهد و به او عرضِ حاجت می کند، در این صورت، خداوند مخاطب بلاواسطه خواهد بود و همانطور که می فرماید: «ادْعُوني‏ أَسْتَجِبْ لَكُمْ»؛ مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم(1)، دعاهای بنده خویش را اجابت می کند.

موضوع: