مشاوره

مدیریت تربیت در خانواده بر عهده کیست و این مدیریت چگونه باید صورت گیرد؟

موضوع: 

برای مسئولیت پذیری، چه باید کرد؟ چه عواملی باعث رشد این ویژگی می شود؟ چه موانعی بر سر این راه وجود دارد؟

موضوع: 

شوهرم بسیار بددل است، نسبت به همه کس و همه چیز بدبین است و تمام تلاش های من برای بهبود وی به بن بست رسیده است. مرا بسیار اذیت می کند؛ فقط به خاطر دو فرزندم با وی زندگی می کنم. متأسفانه تنها راه کنترلش این است که با او به سردی رفتار کنم و به مقابله به مثل سوءرفتارهای وی بپردازم.

موضوع: 

اسلام برای تربیت صحیحِ فرزند اهمیت زیادی قائل است. اما گاهی پدر یا مادر، حقیقت را کتمان می کنند. چگونه می توان در جامعه فرزندان را حق شنو تربیت کرد، نه حرف شنو؟

موضوع: 

یکی از جنبه های حساس تربیت فرزند، «تربیت جنسی» می باشد. به این منظور، اسلام دستورات و توصیه های باارزشی ارائه نموده است. چطور می توان این دستورات و تعلیمات را بدون اینکه کنجکاوی کودک تحریک شود، به او آموزش داد؟

موضوع: 

این که جدیدا دختر و پسر، اول حرف هایشان را می زنند و بعدا پسر با خانواده اش می آید خواستگاری؛ کار درستی است؟ هم چنین آیا استخاره برای خواستگاری یا ازدواج، لازم است؟

ارتباط دختر و پسر بدون اطلاع و حضور خانواده ها حتی به قصد آشنایی برای ازدواج هم در معرض آسیب های جدی قرار دارد.

موضوع: 

چه بسیار واجب و مستحب و یا گناهی که از حافظه نرفته یا نمی رود! دلیلش هم برایم نامعلوم است. دوست دارم اعمالی که مورد تایید خداوند و ائمه هست را فراگرفته و هرگز از خاطرم نرود. چه اعمالی لازم است!؟

لطفا متن زیر را بخوانید.

انواع حافظه:

موضوع: 

چگونه می توان عادات ناپسند در برخی اقوام را در حالات فرزند، کنترل و عادات پسندیده را تقویت کرد!؟

موضوع: 

مدتی است وقتی دعا می کنم، نام فردی به ذهنم خطور می کند و برای او هم دعا می کنم در حالی که وی را نه دیده ام و نه می شناسم، علت این واقعه چیست؟

موضوع: 

پسری 36 ساله هستم تا به حال با هیچ جنس مخالفی ارتباط جدی نداشته ام، از لحاظ روحی و روانی شدیداً در فشار هستم با نیاز شدید جنسی چه کنم؟

موضوع: