طلسم و تاثیر آن

image: 
آیا همین طلسم ها را هم مثل دیگر دعاها خدا مستجاب می کند؟

طلسم دعاهایی هست که به صورت رمزی نوشته می شود و افرادی از آن برای صدمه زدن به کسی استفاده می کردند. می خواستم بدانم آیا همین طلسم ها را هم مثل دیگر دعاها خدا مستجاب می کند؟ در صورتی که می دانیم خدا خیر خواه هست و دلیلی ندارد خدا طلسمی را اجابت کند که به بنده ای ضرری برسد. در کل طلسم چگونه عمل می کند؟

این سوال در حقیقت به چند مبحث اشاره دارد:
نخست. طلسم، دعایی است که به صورت رمزی نوشته می شود.
دوم. نحوه عمل کردن طلسمات چیست؟
سوم. استجابت این دعا از جانب چه کسی است؟
چهارم. خداوندی که خیرخواه محض است، چگونه چنین دعایی را مستجاب میکند؟
اینک به تک تک این مباحث اشاره می شود.

نخست. طلسم چیست؟
برای شناخت طلسم، ابتدا لازم است انواع دانش های غریبه را بیان کنیم.
در یک دسته بندی کلی، دانش های پنهانی و علوم غریبه به پنج دانش اطلاق می شود:
الف. سیمیا: علمی است که از ترکیب قوای ارادی با قوای خاص مادی صحبت می کند به منظور دست یابی به تصرفات عجیب در امور طبیعی، مانند تصرف در قوه خیال(سحر العیون)
ب. لیمیا: علمی است که در آن از کیفیت تاثیرات ارادی که در نتیجه اتصال اراده یا ارواح قوی عالی، مانند ارواح موکل بر کواکب صحبت می کند. در این علم، با تسخیر یا اتصال با این ارواح قوی و کمک گرفتن از اجنبه، تاثیر مورد نظر گذارده می شود.
ج. هیمیا: علمی است که از ترکیب قوای عالم بالا با عناصر پائینی و عالم مادی به منظور دست یابی به تاثیرات عجیب و غریب بحث می کند. این علم را طلسمات نیز می نامند.
د. ریمیا: علمی است که در آن از به کار گیری قوای مادی به منظور دست یابی به آثار آن صحبت می کند. آثاری که در ظاهر و در حواس انسان تاثیری گرفت گذارده و آن ها را به منزله امور خارق العاده می شمرد. این دانش، شعبده نام دارد.
ه. کیمیا: دانشی است که از کیفیت تبدیل صورت های عناصر با یکدیگر بحث می کند.
و. علم اعداد و اوفاق: علمی است که از ارتباط میان اعداد و حروف از یک سو و مقاصد انسان بحث می کند که عدد یا حرفی که مناسب قصد شخص است در جدول هایی به شکل مثلث، مربع و غیره قرار می گیرد.
ز. خافیه: علمی است که با شکستن اسماء و به کمک حروف، فرشگان و شیاطینی که موکل بر مطلوب او هستند را به کمک می خواند.(1)

طلسم، گاهی به نوعی دانش غریبه اطلاق می شود و گاهی به وسیله ای که بر اساس مباحث این دانش، به دنبال دست یابی به تاثیر مورد ادعای آن است.
در اطلاق اول، طلسمات و طلسم، از دانش های پنهانی است که به واسطه ترکیب قوای آسمانی با عناصر زمینی موجب تاثیراتی شگرفت می شود.
اما در اطلاق دوم، طلسم عبارت است از شیء یا نگاره‌ ای متشکل از واژگان، شمارگان، اشکال و جداول است که دارای قدرت جادویی یا ماورایی است. زمان ماندگاری طلسم بسته به تعیین عامل و ارجاعات او به مبادی انرژی‌های غریبه است.(2)

دوم. چگونگی عمل کردن طلسم:
پیش فرض این دانش آن است که اوضاع آسمانی و سیارات با رویدادهای زمینی در ارتباط است. به همین جهت، اگر یک حادثه زمینی با وضعیتی آسمانی ترکیب شود، حادثه ای شگرفت ایجاد می شود.
بر اساس این دانش، قوای آسمانی و وضعیت چینش ستارگان و سیارات، به عنوان فاعل و تاثیر گذار در قوای زمینی هستند و بدین جهت، با اجتماع فاعل(وضعیتی خاص در آسمان) با قابل(عناصر زمینی و حادثه ای خاص در زمین)، اثری اجتناب ناپذیر از آن ایجاد می شود.
بنابراین، علت تاثیر طلسم، وجود رابطه تکوینی میان زمین و آسمان است نه اینکه یک امر اعتباری و ناشی از قرارداد یا تشریع باشد.
بدین صورت که چون كواكب و اوضاع آسمانى با حوادث مادى زمين ارتباط دارند، همان طورى كه عناصر و مركبات و كيفيات طبيعى آن ها اينطورند، پس اگر اشكال و يا بگو آن نقشه آسمانى كه مناسب با حادثه اى از حوادث است، با صورت و شكل مادى آن حادثه تركيب شود، آن حادثه پديد مى آيد، مثلا اگر بتوانيم در اين علم بآن شكل آسمانى كه مناسب با مردن فلان شخص ، يا زنده ماندنش و يا باقى ماندن فلان چيز مناسب است، با شكل و صورت خود اين نامبرده ها تركيب شود، منظور ما حاصل مي شود يعنى اولى مي ميرد، و دومى زنده مي ماند، و سومى بقاء مى يابد، و اين معناى طلسم است.(3)

سوم. استجاب طلسم از کیست؟
بر اساس آن چه گفته شد، طلسم یا دانشی است که از رابطه تکوینی میان حوادث آسمانی با حوادث زمینی استفاده می کند و یا وسیله ای است که بر اساس رابطه مورد نظر، به دنبال رسیدن به خواسته ای هستیم که در اثر این رابطه تکوینی وجود دارد. بنابراین استجابت دعا در طلسم، مانند استجابت دعاهایی که انسان معمولا در زندگی خود دارد نیست. دعاهایی که مثلا از خدا چیزی را طلب می کنیم یا برطرف شدن چیزی را می خواهیم.
بلکه در طلسم، شخص از رابطه تکوینی میان دو پدیده بهره می گیرد. درست شبیه اینکه انسان از رابطه تکوینی و طبیعی میان یک زهر و پادزهر آن بهره میگیرد تا سلامتی خود باز یابد.
در این موارد، گرچه خداوند متعال به عنوان خالق تاثیرگذاری آن ها نیز تحت قدرت و خواست خداوند است ولی خداوند چون او نظام علی معلولی جهان را تغییر نمی دهد و هر چیز را در این دنیا بر اساس شرایط خاص خودش قرار داده است، از تاثیر گذاری میان پدیده ها جلوگیری نمی کند.

چهارم. استجابت دعای بد و خیرخواهی خداوند
این مسئله نیز ربطی به مهربانی خداوند ندارد بلکه تاثیری تکوینی است؛ درست مانند اینکه سنگ باعث شکستن شیشه می شود.
این رابطه تکوینی میان یک شیء سخت و یک شیء حساس و شکستنی است. تا این جا هیچ گونه ارزش گذاری در این رابطه وجود ندارد. ارزش گذاری زمانی صورت می گیرد که شخصی از این رابطه سوء استفاده کند و به ناحق شیشه را بشکند. اما در غیر آن صورت، شکستن شیشه نه مطلوب است و نه نامطلوب.
در مورد رابطه میان حوادث آسمانی و زمینی نیز این وضعیت برقرار است و به خودی خود تحت هیچ یک از عناوین حسن وقبح قرار نمی گیرد. بنابراین همانطور که وجود رابطه تکوینی میان دو پدیده طبیعی هیچ ربطی به محبت خداوند ندارد، وجود رابطه تکوینی در طلسمات نیز ربطی به محبت خداوند و مهربانی او ندارد.

پی نوشت ها:
1. محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیرالقران الکریم ، قم، نشر اسلامی، 1427، ج1، ص244
2. ملا حسین کاشفی، اسرار قاسمی، مقدمه، نسخه خطی.
3. المیزان، ج1، ص 244

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: