اهل بیت

با آن که سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) امری مورد اتفاق فریقین است چرا مصادر روایی شیعه و سنی و محتوای آن ها با یکدیگر متفاوت است. چه تمایزی بین کتب آن ها و کتب روایی شیعه است و وجه برتری و تمایز کتب روایی شیعه نسبت به کتب روایی اهل سنت چیست؟

موضوع: 

ویژگی عارفان از نظر اهل بیت (علیهم السلام) چیست؟

عرفان در نگاه اهل بیت(علیهم السلام) جدا از اسلام و عمل به آموزه های آن قابل تعریف و تایید نیست. عارف واقعی کسی غیر از یک مسلمان کامل نیست چرا که اسلام از توصیه و تبیین چیزی که به رشد و صلاح انسان منتهی شود فروگذار نکرده است. از اینرو عرفان ناب را باید در سایه مفاهیمی همچون ایمان و تقوا جستجو نمود.

موضوع: 

با توجه به حکمت 112 نهج البلاغه، چرا دوستی با اهل بیت (علیهم السلام) باید فقر داشته باشد؟ و چرا دوستی با اهل بیت (علیهم السلام) فقر را برطرف نمی کند؟

وَ قَالَ (علیه السلام): «مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَلْيَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً»؛ امام علی (علیه السلام) می فرمایند: هر كس ما اهل بيت را دوست دارد بايد پوشش فقر را براى خود مهيا سازد (و آماده انواع محروميت ها و گرفتارى ها) گردد.(1)

در این که رابطه میان محبت اهلبیت (علیهم السلام) و میان فقر چیست، تفاسیر و احتمال های مختلفی بیان شده که عمده آن ها بدین قرار است:

عرفان اهل بیتی چیست و چه شاخصه هایی دارد؟

موضوع: 

در آیات قرآن مواردی هست که واژه اهل بیت همراه با ضمیر مذکر خطاب شده و از آن اهل خانه (که زن خانواده را نیز شامل می شود) منظور است؛ در آیه تطهیر (احزاب، 33) هم ولو به صورت مذکر، خطاب شده ولی خانواده پیامبر از جمله همسر ایشان (عایشه) را نیز شامل می شود. لذا بر خلاف تفاسیر شیعه، عایشه هم مشمول آیه تطهیر است؟ 1. كسی كه چنین اشكالی می كند گمان كرده ادّعای مفسران شیعه آن است كه نمی‌شده در این جا هم ضمیر "كم" برای پیامبر و زنان او آورده شود!

موضوع: