اخلاقی

مباحث اخلاقی،اخلاق در قران

توبه و حفظ آبرو

موضوع: 

من چند سال قبل مرتکب یک گناه شدم. با یک آقا رابطه جنسی داشتم و توبه کردم ولی هنوز هم نمی دانم که بخشیده شدم یا نه. از طرفی نمی دانم که خدا آبروی مرا در آینده که بخواهم ازدواج کنم حفظ می کند یا نه. از ازدواج ترس دارم چون می ترسم که بفهمند، لطفا کمکم کنید.

دعا و توجه

موضوع: 

از کجا بفهمم خدا صدای مرا می شنود؟ همیشه شاکر خداوند بوده ام، اما چرا جوابی نمی گیرم؟ اینکه گفته می شود وقتی در مجلس عزاداری امام حسین هستی، به این معناست که اول او به تو توجه کرده، یا ارتباطی با یکی از ائمه برقرار می کنیم، اول او توجه کرده، آیا آیه یا روایتی در این مورد هست؟

احساس سلطه شیطان

موضوع: 

من قبلا یک آدم مؤمن و درست کاری بودم. نمازم قضا نمی شد حتی کارهای مستحبی هم انجام می دادم ولی الآن 180 درجه تغییرکرده، به نماز واجب خودم هم اهمیت نمی دهم، بعضی اوقات دروغ می گویم. می خواهم آدم خوبی بشوم اما نمی توانم؛ احساس می کنم شیطان روی من سایه انداخته؛ چه کنم؟

کوتاهی همسر در خواندن نماز

موضوع: 

حدود 9 ماه است که ازدواج کردم. همسرم برای نماز صبح بیدار نمی شود. البته من او را بیدار می کنم، اما اکثر مواقع بیدار نمی شود. من باید چگونه رفتار کنم تا همسرم برای نماز صبح بیدار شود؟ لطفا راهنماییم کنید.

وسعت در وقت نماز

موضوع: 

با توجه به حدیثی که می فرماید "شفاعت ما به کسی که نماز را سبک می شمارد نمی رسد"؛ چرا فاصله ای برای نماز اول وقت و غیر اول وقت تعیین شد!؟ آیا انجام کار مردمی که نماز اول وقت نمی خوانند، نوعی سبک شمردن نماز نیست!؟ زنان بسیاری به بهانه عذر شرعی، باعث فتنه و اذیت در هنگام نماز می شوند و هنگام اذان و نماز، اقدام به خرید از فروشندگان می کنند و باعث رنجشند... (حتی ممکن است که تارک الصلاه یا بی نماز هم باشند).