علوم قرآن

قرانی ، علوم قران

تقیه

موضوع: 

کدام روایات در زمان تقیه فرموده شده و دیگر کاربرد ندارد؟ و کدام هنوز کاربرد دارد؟

محدوده تاریخی تقیّه در زمان معصومان علیهم السلام ،به چهار دسته تقسیم می شود:

1. تقیّه سیاسی؛
2. تقیّه اجتماعی؛
3. تقیّه فقهی؛
4. تقیّه کلامی؛

موسی(ع) و بنی اسرائیل

موضوع: 

آیا حضرت موسی (علیه السلام) صرفا برای نجات بنی اسرائیل از ظلم فرعون مبعوث شد؟ غیر از بنی اسرائیل، در کل زمین اقوام و کشورهای گوناگونی وجود داشتند، آیا آن ها نیازی به هدایت نداشتند؟ آیا پیکی یا پیامبری تبلیغی از طرف موسی برای هدایت آن ها نیامد؟

حضرت موسی (علیه السلام) از طرف خداوند برای هدایت و راهنمایی قوم بنی اسرائیل که جامعه بزرگی بود، ارسال شده بود.
در این راستا، گستره و حوزه رسالت و هدایتگری حضرت موسی (علیه السلام)، جهات مختلف و متعدد داشت.
در ادامه و در قالب چند مطلب، به پاسخ سؤال شما می پردازم:

تشبیهات و کنایات در قرآن

موضوع: 

در قرآن تشبیهات و کنایات متعددی آمده (مانند تشبیه به خانه عنکبوت و یا الاغ بارکِش و...)؛ از چه راهی می توانم تمام این موارد را پیدا کنم؟

می توانید از منابع ذیل استفاده فرمایید:

«امثال القرآن‏»، مكارم شيرازى، تعريب: بدرى، اعداد: عليان‏ نژادى، ناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام) - قم‏، 1426 ه. ق‏.

«مثالهاى زيباى قرآن‏»، مكارم شيرازى، ناشر: نسل جوان‏ ـ قم‏، 1382 ه. ش‏.(این کتاب ترجمه فارسی کتاب «امثال القرآن» است)

«الامثال فى القرآن الكريم‏»، سبحانى تبريزى، ناشر: موسسه امام صادق عليه السلام‏ ـ قم‏، 1420 ه. ق‏.

تعبیر «خلیفة النبیین»

موضوع: 

معنای خلیفه بودن خدا برای پیامبران که در برخی از ادعیه به عبارت« خلیفه النبیین» یا «خلیفه محمد» آمده است چیست؟ ضمنا مراد از جمله « استودعک الله و استرعیک» که در زیارت وداع آمده است چیست؟

مساله اول: تعبیر به « خلیفه النبیین» یا« خلیفه محمد» درباره خدای سبحان در برخی از ادعیه ذکر شده است که دو نمونه آن ر ا در این نوشتار ذکر می کنیم:

اعمال استیجاری

موضوع: 

آیا درباره اعمال استیجاری مانند نماز و روزه برای اموات روایت خاصی وجود دارد؟

روایات فراوانی در باب امکان قضای نمازهای میت توسط خویشاوندان سببی یا نسبی یا افراد دیگر برای اموات در منابع روایی ذکر شده است که می توان گفت تواتر مضمونی داشته و امکان قضای عبادات اموات را به صورت استیجاری اثبات می کند که در این نوشتار به ذکر دو روایت می پردازیم.

خروس عرشی، خروس آسمانی

موضوع: 

منظور از خروس عرشی یا خروس آسمانی در روایات چیست؟ سند و دلالت این روایات صحیح است؟

در کتاب شریف کافی دو روایت درباره خروس آسمانی یا خروس عرشی ذکر شده است که در این نوشتار به بررسی سندی و دلالی آن می پردازیم.