علوم قرآن

قرانی ، علوم قران

مطالب ضروری حفظ قرآن

موضوع: 

چند وقت هست که شروع به حفظ کردم، اما نمی دانم که نیاز هست این ها هم حفظ بشوند؟ (اعراب آخر آیات جای تشدید و مد و حروف شبیه حروف فارسی مثل ز-ض-ظ-ذ برای حفظ این لغات و جای تشدید و متن باید قرآن را نوشت که کاری سخت و مشکل است.)

عربی بودن زبان پیامبر(ص)

موضوع: 

آیا بر اساسِ آیه «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِی یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِیٌّ وَ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُبِینٌ»، می توان گفت که زبانِ رسولِ اسلام، عربی نیست؟