علوم قرآن

قرانی ، علوم قران

نگاه اسلام به زنان

موضوع: 

نگاه قرآن به زنان چیست و آیا برخی تعابیر وارد شده در کتب انبیاء پیشین (مانند آنچه در کتاب زرتشت آمده است) دلیل بر برتری نگاه آنان نسبت به زن در مقایسه با نگاه اسلام به ایشان نمی باشد؟

کوه طور در داستان موسی(ع)

موضوع: 

در آیات قرآن بیان شده که کوه طور با تجلی خدا بر آن، با خاک یکسان می شود؛ اما به نظر می آید این کوه هنوز هم وجود دارد. این تناقض ظاهری چطور توجیه می شود؟ آیا واقعا کوه طور متلاشی می شود؟

قرآن و سحر

موضوع: 

در قرآن به سحر و استفاده از آن برای جدایی زن و شوهر و یا در سوره های ناس و فلق اشاره شده ولی به نحوه ی ابطال آن اصلا اشاره نشده است. چرا خداوند طرح مشکل کرده ولی حل مشکل را مستقیما مطرح نکرده است؟ و اصلا چرا خداوند اجازه ی چنین ظلمی را می دهد؟

«اذ» و «اذا»

موضوع: 
برای واژه فارسی "زمانی یا وقتی که" در بعضی از آیات از کلمه "اذ" و در بعضی از آیات از کلمه "اذا" استفاده شده، علت آن چیست؟

"اذ" و "اذا" از حروف مفاجاة (ناگهانی بودن چیزی) هستند. و تفاوت آنها در این است كه:
1- جمله بعد از "اذا" غیر متوقع هست.
2- جمله بعد از "اذا"، از نوع اسمیه است.
3- آن جمله، مضاف الیه است برای "اذا".
4- آن جمله نسبت به جمله ماقبل خود تفاوت معنایی دارد.
5- محتاج جواب نیست.
6- معنای "حال" دارد نه "استقبال".

«نور» در قرآن و حدیث

موضوع: 

«نور» در قرآن و سنت چه جایگاه و حرمتی دارد؟ در معراج که خداوند با لحن و صدای امیرالمومنین(علیه السلام) با حضرت یس(صلی الله علیه و آله) تکلم کرد پس نور شاید مشتقاتی هم داشته باشد.

قرآن و تفاوت واژگان

موضوع: 

تفاوت کلمه «تسطع» و «تستطیع» در سوره مبارکه کهف چیست؟

«لم تسطع» در اصل «لم تستطع» بوده و حرف «تاء» براى تخفیف حذف شده است.(1)
حذف حرف "تاء" در "فماسطاعوا" و نیز در "تسطع" برای تخفیف است.
در تفسیر راهنما این تخفیف را اینگونه توضیح داده است: «وجود حرف «تاء» در «استطاعوا» و نبود آن در «اسطاعوا» در معنى تأثیرى ندارد، بلکه، تنها براى تخفیف لفظ، گاهى حرف «تاء» را حذف مى کنند، گرچه گفته اند آسان تر بودن صعود از ایجاد رخنه، دلیل سبک تر آوردن لفظ «اسطاعوا» است.»(2)