علوم قرآن

قرانی ، علوم قران

سوره های قرآن و زیاد شدن رزق

موضوع: 
بهره مندی از قرآن جهت تقویت روزی چگونه‌ است؟ آیات و سوره ها را بفرمایید.

به طور حتم آیات قرآن، سراسر نور بوده و اثرات مادی و معنوی خود را بر زندگی ما دارند. این کتاب عظیم و این معجزه جاوید، در لفظ و عبارت و جملات آن نکات بسیار پند آموزی نهفته شده که می تواند حیات دنیوی و اخروی انسان را به شکل کامل مدیریت و بهبود بخشد.

مقام زائر اهلبیت(ع)

موضوع: 

هر زائری از اهل بیت (علیهم السلام)، چه تعداد را می تواند شفاعت کند؟

این که حتما تعداد مشخص و محدودی مورد شفاعت باشند را نمی شود قطعی گفت و لطف خدا به زائرین اهل بیت(علیهم السلام) بیشمار است.
اما در روایتی داریم که زائر امام حسین (علیه السّلام) مقام شفاعت دارد و از صد نفر که جملگی مستحق جهنم هستند و در دنیا از مسرفین بوده اند، شفاعت می کند.(1)

____________
(1) ابن قولویه، کامل الزیارات، ص 140؛ مجلسی، بحار الانوار، ج 101، ص 26.