علوم قرآن و حدیث

قرانی ، علوم قران، حدیث

پرسش:

جنگ فلسطین آیا خشونت به خرج دادن و برپاداشتن جنگ برای دفع شر آینده دشمن، مجوز اخلاقی دارد؟

پاسخ:

هر کشوری و هر ملتی در طول تاریخ دارای دشمنانی باانگیزه‌های مختلف بوده‌اند. بسیاری از استعمارگران و مستکبران تاریخ برای حفظ و جلب منافع خود از طریق کشورها و مردمشان، درصدد ظلم و کشورگشایی ظالمانه از طریق جنگ و خشونت برآمده‌اند؛ اما اینکه وظیفه کشورها در این موضوع چیست و نظر اخلاقی اسلام چیست نیاز به توجه به نکات زیر دارد.

پرسش:

بر اساس روایات چه اموری هستند که اگر انجام دهیم ثواب شهید به ما می‌دهند؟

پاسخ:

پرسش:

آیا تمام گناهان شهید حتی نمازهایی که قضا شده و یا حق الناسی که به گردن دارد هم بخشیده می‌شود؟

پاسخ:

مجاهدت در راه خدا و شهادت در این راه، مقام ویژه‌ای است که به‌سادگی برای همگان قابل‌دسترسی نیست. به‌عبارت‌دیگر شهیدان انسان‌های برگزیده‌ای هستند که توانسته‌اند به جایگاه بالای معنوی با عنوان شهادت دست یابند. بااین‌حال، در برخی روایات به بخشش گناه شهیدان اشاره‌شده که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

پرسش:

این که در روایات می‌گویند شهیدان زنده هستند یعنی چی؟ مگر همه انسان‌ها در برزخ زنده نیستند؟ پس چه فرقی با شهدا دارند؟

پاسخ:

تمام انسان‌ها در معرض مرگ بوده و هیچ‌کسی در دنیا جاودانه نخواهد ماند. قرآن کریم با آنکه در آیات مختلفی مرگ و زندگی پس از آن را برای همه افراد ضروری دانسته،(۱) اما درآیات دیگری تعبیر مردن نسبت به شهدا را نفی نموده و آنان را زنده قلمداد می‌کند. معانی مختلفی برای زنده‌بودن شهدا مطرح‌شده که در ادامه بیان می‌شود.

پرسش:

در روایتی از رسول خدا صلیالله علیه و آله نقل شده است که «بالاتر از هر نیکی، نیکی دیگر وجود دارد، مگر شهادت در راه خدا، که بالاتر از آن نیکی نیست» پس چرا می‌گویند عالم برتر از شهید است؟

پاسخ:

پرسش:

تفاوت «سَبیل»، «طریق» و «صراط» چیست که خداوند متعال در آیۀ ششم سورۀ فاتحه صراط را آورده است؟

پاسخ:

پرسش:

متناسب با آیه ۵۱ سوره شوری، گفته‌شده که وحی اقسام مختلفی دارد: گاهی بی‌واسطه است و گاهی باواسطه فرشته و گاهی باواسطه های دیگر (وراء حجاب). اینکه برخی پیامبران بی‌واسطه کلام خدا را شنیدند اما حضرت محمد صلی‌الله علیه و آله باواسطه کلام خدا را دریافت نمود، نقیصه‌ای برای ایشان نیست؟ 

پاسخ:

پرسش:
در روز «نهم ربیع‌الاول» برخی از افراد با استناد به حدیث «رفع القلم» مراسم‌های نامتعارفی انجام می‌دهند و معتقد هستند که اعمال آن‌ها در این روز نوشته نمی‌شود! آیا واقعاً چنین حدیث وجود دارد؟ در صورت صحیح بودن حدیث، مضمون و مفهوم روایت «رفع القلم» چیست؟

پاسخ:

پرسش:

قرآن درباره جهاد با دشمنان چه می‌فرماید؟ سیرۀ امام زمان چیست؟

پاسخ:

پرسش:

آیا در قرآن آیاتی برای اثبات توسل به اولیای الهی وجود دارد؟

پاسخ: