ماندگاری اعمال در حافظه

image: 
دوست دارم اعمالی که مورد تایید خداوند و ائمه هست را فراگرفته و هرگز از خاطرم نرود. چه اعمالی لازم است!؟

چه بسیار واجب و مستحب و یا گناهی که از حافظه نرفته یا نمی رود! دلیلش هم برایم نامعلوم است. دوست دارم اعمالی که مورد تایید خداوند و ائمه هست را فراگرفته و هرگز از خاطرم نرود. چه اعمالی لازم است!؟

لطفا متن زیر را بخوانید.

انواع حافظه:

۱- حافظه حسی(sensory memory) :
نخستین مرحله پردازش اطلاعات است. هنگامی که محرکات بیرونی توسط حواس دریافت می گردند. مدت زمان نگه داری اطلاعات در این حافظه از چند میلی ثانیه تا چند ثانیه متغیر است. این حافظه برای هر کانال حسی وجود دارد. حافظه iconic برای محرکات دیداری، حافظه echoic برای محرکات شنیداری و حافظه haptic برای حس لامسه. حافظه حسی بخشی از فرآیند ادراک میباشد. گنجایش حافظه حسی بسیار زیاد میباشد اما مانند حافظه بلند مدت نامحدود نیست.

۲- حافظه کوتاه مدت(short-term memory) :
با "توجه" و "دقت کردن" اطلاعات از حافظه حسی به حافظه کوتاه مدت انتقال می یابد. مدت زمان نگه داری اطلاعات در حافظه کوتاه مدت از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر می باشد. تغییر در اتصالات و پیوندهای نورونی بطور موقت و گذرا حافظه کوتاه مدت را پدید می آورد. حافظه کوتاه مدت به مثابه یک دفترچه یادداشت موقت می باشد. ظرفیت حافظه کوتاه مدت که به فراخنای حافظه (memory span) موسوم است در افراد مختلف متفاوت می باشد. فراخنای حافظه معمولا برای ارقام ۷ ماده، برای حروف ۶ ماده و برای واژه ها ۵ ماده می باشد. فراخنای حافظه برای ارقام بدین معنی است که فرد می تواند تا ۷ رقم پیاپی را پس از شنیدن بطور صحیح بازگو کند. اما اخیراً صاحبنظران فراخنای حافظه را در حدود ۴ ماده (واحد) اطلاعات تخمین می زنند. در صورت عدم مرور ذهنی و تکرار محتوای حافظه کوتاه مدت، اطلاعات محو شده و زوال می یابند. ظرفیت حافظه کوتاه مدت را می توان با روش تقطیع (chunking) افزایش داد. در این روش اطلاعات به واحد های کوچک تقسیم بندی می گردند. حافظه کوتاه مدت فرار بوده وبرای رفع نیازهای آنی وفوری بکار می رود. رمز گردانی در حافظه کوتاه مدت عمدتا شنیداری می باشد.

۳- حافظه فعال(working memory):
حافظه فعال یک اصطلاح نو می باشد. دانشمندان حافظه فعال را جایگزین حافظه کوتاه مدت کرده اند چراکه حافظه کوتاه مدت نمی تواند یک حافظه منفعل باشد و دستکاری اطلاعات نیز در آن صورت می گیرد. از اینرو ظرفیت حافظه کوتاه مدت جای خود را به ظرفیت پردازش داده است. حافظه فعال در واقع تلفیقی است از حافظه کوتاه مدت و عنصر توجه برای انجام تکالیف ذهنی خاص. بنابراین حافظه فعال یک سیستم فعال و پویایی است که برای اندوزش و دستکاری موقتی اطلاعات و بمنظور انجام تکالیف شناختی پیچیده نظیر یادگیری، استدلال، ادراک و تفکر کردن بکار می رود. هنگامی که شما اطلاعاتی را مرور ذهنی، بازیابی و یادآوری می کنید در واقع آن اطلاعات از حافظه بلند مدت به حافظه فعال شما انتقال می یابند. همچنین حافظه فعال بطور فعال در ارتباط با اطلاعاتی است که می خواهند به حافظه بلند مدت منتقل گردند. در مجموع سرحد مشخصی نمی توان میان حافظه ها و افکار تعیین کرد. در هر فرآیندی که نیاز به استدلال دارد (مثل خواندن، نوشتن و محاسبات ذهنی) حافظه فعال درگیر می باشد. مثل تکرار فهرستی از ارقام که برای شما خوانده می گردد و شما می بایست آنها را عکس ترتیب اولیه شان (بطور معکوس) بازگو کنید و یا ترجمه همزمان و یا رانندگی.

۴- حافظه بلند مدت(long-term memory) :
با تکرار و مرور ذهنی اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت انتقال می یابند. ظرفیت حافظه بلند مدت بر خلاف حافظه کوتاه مدت نامحدود می باشد. مدت نگه داری اطلاعات نیز از چند روز تا چند سال و بعضا تا آخر عمر (با تمرین و تکرار بموقع) متغیر می باشد. حافظه بلند مدت زمانی شکل می گیرد که اتصالات نورونی خاصی بطور دایمی و پایا تقویت شده باشند. ثابت گردیده پروتئین cypin با افزایش انشعابات دندریت ها و شکل گیری سیناپس های جدید اتصالات بین سلول های عصبی (نورون ها) را افزایش و تقویت می کند.

نتیجه:
با توجه به انواع حافظه به این نتیجه می رسیم که اینطور نیست که تمام چیزها همیشه در ذهن ما آماده باشند بلکه بایگانی هستند و هرگاه نیاز شود فراخوانی می شوند. لذا لازم است که ما بعضی از امور را دائما در حافظه فعال خود نگه داریم تا آسیب نبینیم. در روایات هم تأکید شده که یاد خدا بایستی دائمی باشد و همیشه در حافظه فعال آن را نگه داریم؛ در غیر اینصورت شیطان از غفلت ما سوء استفاده می کند و ما را به گناه می کشد.
بنابر آن چه گفته شد ما باید دائما در حال توجه به خداوند متعال باشیم و راهی که برای توجه دائمی وجود دارد ـ بنابر نقل آیت الله بهجت(ره) ـ این است که ما عمدا توجه خود را از خدا برنگردانیم، کم کم این توجه دائمی می شود و مصداق «رِجالٌ لا تُلهیهِم تِجارَةٌ وَ لا بَیعٌ عَن ذِکرِ الله»؛ مردانی که هیچ تجارت و بیعی آنها را از یاد خدا غافل نمی کند(1) می شویم انشاءالله.

پی نوشت:
1. نور: 24/ 37.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: