غیبت

الف- علت و هدف غیبت امام دوازدهم (عجل الله فرجه) چیست؟
ب- اساساً امر غیبت، چه فایده و حکمت هایی برای جوامع بشریت در بر داشته است؟
ج- در طول دوران غیبت، چه آثار و فوایدی از امام (علیه السلام) به مردم رسیده است؟

موضوع: 

اگر در گذشته غیبت کسی را کرده باشم اما امکان حلالیت طلبیدن به خاطر در دسترس نبودن، کدورت پیش آمدن و یا فراموش کردن وجود نداشته باشد چه وظیفه ای دارم؟ راهکار ترک غیبت را نیز بیان نمایید.

موضوع: 

تعريف غيبت مذموم و حدود آن چيست؟ غیبت، عبارت است از ذکر عیوب نهانی شخص.(1)طبق این تعریف، در ماهیت غیبت دو مؤلفه دخیل است: اول این که جزء عیوب باشد. دوم آن که جزء عیوب مستور از دید مردم باشد.البته مواردی هست که استثنا شده است و علی رغم اینکه در آن عیوب پنهانی فرد بیان می شود اما حرمت ندارد: 1. اگر صحبت شما در مورد آن شخص، جزء عیب های نهان آن شخص نباشد و یا اگر هست، مستمع نسبت به آن آگاهی دارد، در این صورت، اشکال ندارد؛ زیرا در تعریف غیبت عیب های نهان ذکر شده، و در فرضی که جزء عیب نهان نیست و یا شخص مستمع از آن آگاهی دارد، غیبت شمرده نمی شود.(2) 2.

موضوع: 

چرا قرآن، غيبتِ ديگران را به خوردن گوشت برادر مرده تشبيه كرده است؟

«وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ»؛ و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به يقين) همه شما از اين امر كراهت داريد.(1) چند نکته در این زمینه قابل توجه است: 1. براى اين كه قبح و زشتى عمل غیبت كاملا مجسم شود، قرآن آن را در ضمن يک مثال گويا و ملموس، چنین بیان کرده است.

موضوع: