دفن شبانه

واکنش مردم پس از دفن شبانه و مخفی بودن مزار حضرت زهرا(سلام الله علیها) چه بود؟ آیا برای آن ها اهمیت داشت؟ اگر نداشت، چرا حضرت زهرا(سلام الله علیها) این روش را انتخاب کردند؟ و اگر داشت چرا در برابر یاری خواهی های آن حضرت، یاری نکردند؟ آیا بیم این نمی رفت که این دفن شبانه خود زمینه ای برای فراموشی زودهنگام جریان ظلم به حضرت زهرا (سلام الله علیها) بشود؟

موضوع: 

توجیه خلفا برای دفن شبانه حضرت صدیقه(سلام الله علیها) در برابر مردم چه بود؟ مطلبی که در مورد تلاش عمر برای نبش قبر حضرت زهرا(سلام الله علیها) گفته می شود نمی تواند درست باشد، چون قطعاً عمر می دانست نبش قبر حرام است، پس قصد او رسیدن به ثواب نماز بر جنازه آن حضرت و یا ابراز ارادت خود به خاندان پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ثبت در تاریخ بوده است؟

موضوع: 

 

دفن شبانه حضرت جزء مسلّمات تاریخی است، و اگر هیچ منبعی نیز در مورد آن نمی بود مخفی بودن قبر آن حضرت، خود گواه بر این است که دفن شبانه صورت پذیرفته تا کسی بر این امر مطلع نگردد. بخاری و مسلم در صحیح خود آورده است:

موضوع: 

آیا صحیح است که حضرت زهرا (سلام الله علیها) وصیت کردند که ابابکر در تشییع جنازه شان حاضر نشود؟

وصیت به دفن شبانه که خود بزرگترین اعلان نارضایتی حضرت زهرا (سلام الله علیها)، علیه دستگاه خلافت بوده امری آشکار در تاریخ و متون روایی و تاریخی است. اما این که چرا فاطمه (علیها السلام) که محبوبه رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) و برترین بانوی عالم هستی بود وصیت نمود که شبانه دفن شود؟ دفن شبانه از چه ویژگی ای برخوردار بوده که دفن در روز از آن بی بهره است؟!.

موضوع: