خلقت

نظر ابن سینا درباره علم خدا به موجودات چه چیزی است؟ چه نقدی به آن وارد است؟ مثلا علم بر اساس صورت های معقول، بساطت خدا را حفظ می کند؟

علم خدا به موجودات، به دو صورت قبل از خلقت و بعد از خلقت تقسیم می شود. به نظر ابن سینا، علم خدا به موجودات قبل از خلقت حصولی است اما بعداز خلقت حضوری است. در این راستا، فلاسفه مسلمان نظرات دیگری ارائه کرده اند که بررسی آنها در این نوشتار نمی گنجد. در ادامه، به نقد و بررسی دیدگاه ابن سینا می پردازیم.

موضوع: 

آیا آیه ۵۷ سوره غافر خلقت انسان را زیر سوال برده است؟ خداوند برای خلقت انسان به خود، احسنت فرمود؛ در حالی که این آیه، خلقت آسمان ها و زمین را از خلقت مردم بزرگتر معرفی می کند.

زندگی انسان، نقشی از پیش تعیین شده یا فرصتی برای بودن؟ چرا خدا انسان را آفرید؟ آیا خداوند در این امر بدنبال سود و نفع و هدفی برای خویش بود؟ آیا این تفکر که هر کسی نقش منحصر به فردی، به عهده دارد که برای ایفای آن آفریده شده و اگر به آن وظایف نپردازد، به هدف خلقتش پاسخ نداده درست است؟ چه دلایلی برای صحت این تفکر وجود دارد؟ در پاسخ به سؤال شما نکاتی را تقدیم می کنیم:یک.

موضوع: 

چرا خداوند از همان ابتدا آدم و حوا را از یک گِل واحد و همزمان نیافرید؟

موضوع: 

اگـر نـيـروى خلقت(خالق بودن) جزء ذات خداوند است پس چرا خلقت ابتداء دارد ؟واگر جزء ذات نيست خداوند چگونه آن را كسب كرد ؟ و رابطه خداوند با اين صفت چگونه است .

خالقيت جزو صفات ذاتي خداوند سبحان است ، خداوند از ازل خالق بوده و تا ابد نيز خالق خواهد بود ، خدايي كه خالق نباشد خدا نيست ؛ پس خداوند از ازل خالق بوده و تا ابد نيز خالق خواهد بود . اين موضوع نيازمند توضيح مضاعف مي باشد و لازم است بحث حدوث و قدم به طور اجمال بررسي شود: از جمله مباحث فلسفى كه از دير زمان جلب توجه كرده است مساله حادث و قديم است.

موضوع: 

خـداوند در سـوره يـونـس , آيـه 3 مى فرمايد : ان ربكم اللّه الذى خلق السموات و الارض فى سته ايام ( پروردگار شما , خداوندى است كه آسمانها و زمين را درشش روز آفريد) مقصود از شش روز چيست ؟ در آن وقت روز و شبى نبود، به علاوه , چرا دريك لحظه همه آنها را نيافريده است ؟

پاسخ: حضرتعالی دو سؤال مطرح کردید، اول: معنای روز چیست؟