پوششی فراتر از حد شرعی

از آن جا که اسلام محدوده حجاب را در زنان قرص کامل صورت و مچ دست می داند. چرا بعضی از زن ها نقاب می زنند یا پوشش بعضی از زن ها طوری است که فقط چشم ها و بینی آن ها مشخص است؟ آیا این ها از دستورات اسلام هم می خواهند فراتر بروند؟

مساله پوشش فراتر از حد شرعي در برخي از بانوان، علل مختلف دارد.
می دانيم كه پوشش زينت براي زن واجب است، از طرفي رنگ كردن، آرايش نمودن و حتي در مواردی نوع برداشتن ابرو، زينت محسوب می شود لذا بايد پوشيده شود. حال اين پوشش يا به وسيله پوشيه تامين می شود يا جلوتر آوردن چادر به نحوی كه مواضع زينت را بپوشاند.
گذشته از اين مورد، احكام و دستورات و بايد و نبايد های شرعی، خطوط و موازينی را مشخص می كند كه تخلّف از آن و شكستن اين حريم ها گناه محسوب می شود. اما از طرف ديگر، رعايت بيشتر اين حدود و به تعبيری گسترده تر ساختن اين موازين و خطوط، جهت عمل شخصی منعی ندارد و از باب رعايت تقوای بيشتر، مستحب يا ممدوح نيز می باشد.
در باب توصيف تقوا، مثالي در روايات موجود است، می گويند رعايت تقوا مانند آن است كه در يک محوطه پر از خار قدم برداری و دامن لباس را بالا بكشی و مراقب باشی كه به جايی يا خاری گير نكند. اين حالت حالت شخصی است كه تقوا دارد يعنی در مواضع گناه، دقت بيشتری جهت رعايت حريم ها، مبذول می نمايد.
حكم الهی آن است كه كل بدن پوشيده شود جز مواضع وجه و كفين ـ كه البته اگر بدون زينت باشد ـ اين حكم از طرف ديگرش محدوديت ايجاد ننموده يعنی نفرموده الا و بايد و واجب است وجه و كفين كاملا مشخص باشد.
بنا بر اين، اولا هر زن مسلمانی موظّف به رعايت حجاب و محدوده شرعی آن است، در ثانی رعايت محدوده بيشتر آن جلوتر بودن از خدا محسوب نمی شود بلكه رعايت بيشتر حكم است؛ و از طرفی در سيره حضرت فاطمه زهرا و زينب كبری (سلام الله علیهما) نيز در نقل ها پوشش آن بزرگواران، كامل و با پوشيه بيان شده است. لذا تاسی به سيره اهل بيت (علیهم السلام) نيز علتی ديگر برای انجام كامل تر احكام پوشش براي برخی از زنان مسلمان است.
نظر همه مراجع عظام، عدم حرمت ظاهر بودن وجه و كفين نيست. برخی بزرگواران مثل حضرت آيت الله صافی می فرمايند: "زن بايد تمام بدن و موهای خود را از مرد نامحرم بپوشاند و به احتياط واجب وجه و كفين نيز بايد مستور باشد و قصد لذت و عدم آن در وجوب پوشش برای زن تاثيری ندارد. والله العالم"
و همين طور در شرايط نگاه با قصد لذت نامحرم، غالب مراجع عظام، پوشش وجه و كفين را هم واجب مي دانند.
يک نكته تكميلی در باب برداشت از برخی آيات در خصوص پوشش كامل صورت نيز باقی مانده كه عرض می كنيم:
برخی، صورت را نيز از حدود پوششی مقنعه قرار می دهند و در تعريف مقنعه آورده اند: "مقنعه چيزی است كه زن با آن صورت و سرش را از نگاه مردان نامحرم می پوشاند".(1)
برخی نيز از آيه «... وَ لْيَضْرِبْنَ‏ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُيُوبِهِن ...»؛ آويختن روسری مانند پرده بر جلوی چهره را برداشت كرده اند: "خمار به معنای مقنعه و نقاب است. زنان نقاب و مقنعه را بر گريبان هايشان فرو اندازند تا بطور كامل صورت و گلو و سينه پوشيده باشد."(2)
كه البته بايد گفت مفهوم شناسی واژه خمار و آن چه از تفسيرهای مشهور شيعه و عامه موجود است و هم چنين احاديثی كه درباره جواز عدم پوشش وجه و كفين بدان اشاره شد، بر نا استواری اين بيان دلالت دارد. بيشتر مفسران نيز "ضرب" را در اين آيه به قرار دادن تفسير كرده اند نه آويختن.(3)
مع هذا برخی، اين حد پوشش را دستور قرآن و دين دانسته و بدان ملزم هستند لذا دليل برخی از خانم ها براي پوششی فراتر از وجه و كفين، ممكن است به دليل التزام به چنين برداشت هايی باشد كه برخی از فقها بر چنين نظری هستند.

_________________
(1) الملابس و الزينة فی الاسلام، ص 191.
(2) حجاب از ديدگاه قران و سنت، ص 125؛ برگرفته از "الحجاب و الاسلام"، ص 72.
(3) چادر و مقنعه از ديدگاه قرآن و حديث، اكرم سادات دهقانی، ص 67.

كليد واژه ها: حد شرعی پوشش، وجه و كفين، پوشيه، پوشش فراتر از حد شرعی

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=46254

موضوع: