زنان و زینت

موضوع: 

زینت زن به چه قسمتی از بدن او اشاره دارد؟

در قرآن كريم زينت زن به دو دسته زينت ظاهر و باطن تقسيم شده است:
درباره زینت ظاهری، فقها و مفسران نظرات مختلفی دارند. مرحوم طبرسی (رحمه الله علیه) صاحب تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه مورد بحث می فرمایند:
درباره زینت آشکار و ظاهری سه قول است:
1- برخی گویند: زینت آشکار لباس است.
2- برخی گویند: زینت ظاهری سرمه و انگشتر و خضاب دست است.
3- بعضی گویند: زینت ظاهری صورت و کف دست هاست و در تفسیر علی بن ابراهیم می گوید: کف دست ها و انگشتان است.
اما بنا بر تفسیری که از ناحیه معصوم وارد شده است مواضع آن آشكار می شود:
اسماء دختر ابوبکر، خواهر عایشه به خانه پیامبر آمد در حالی که لباس های نازک و بدن نما پوشیده بود، پیامبر روی خود را از او برگرداند و فرمود:
«یا اسماءُ، إنّ المرأة إذا بلغت الحیض لم تصلح ان یِری منها الا هذا و هذا، و اشارَ الی کفه و وجهه»؛ ای اسماء! همین که زن به حدّ بلوغ رسید، سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود مگر این و این؛ و اشاره فرمود به چهره و قسمت مچ به پایین دست خودش.(1)
زينت پنهان هم زينت هايی است كه معمولا پنهان است.
زنان حق ندارند زینت هایى که معمولا پنهانى است آشکار سازند، هر چند اندامشان نمایان نشود؛ و به این ترتیب آشکار کردن لباس هاى زینتى مخصوصى را که در زیر لباس عادى یا چادر مى ‏پوشند مجاز نیست، چرا که قرآن از ظاهر ساختن چنین زینت هایى نهى کرده است.
در روایات متعددى که از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) نقل شده نیز همین معنا دیده مى‏ شود که زینت باطن به (گردنبند) "دملج" (بازوبند) "خلخال" (پاى برنجن همان زینتى که زنان عرب در مچ پاها مى‏ کردند) تفسیر شده است.
و چون در روایات متعدد دیگرى زینت ظاهر به انگشتر و سرمه و مانند آن تفسیر شده مى‏ فهمیم که منظور از زینت باطن نیز خود زینت هایى است که نهفته و پوشیده است.(2)

ــــــــــــــــــــــــ
(1) مسأله حجاب، ص 150؛ با اندكي تغيير: خرّمی مشگانی ابراهیم، جرا حجاب،انتشارات مرسل، تهران چاب سوم 1387.
(2) تفسیر نمونه، ج ‏14، ص 436- 445.

كليدواژه ها: زينت پنهان، زينت آشكار

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=46253