جمع آوری قرآن

با وجود اهمیت قرآن کریم چرا پیغمبر (صلی الله علیه و آله) قرآن را جمع آوری نکردند؟

بین مفسران و عالمان قرآن، در باره جمع آوری قرآن به صورت کتاب (همین گونه که اکنون موجود است)، اختلاف است: 1. برخی بر این نظرند که جمع آوری قرآن به صورت کتاب، قبل از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و به دستور آن حضرت انجام شده است. از جمله این افراد از معاصرین، مرحوم آیت الله خویی است. ایشان در کتاب "البیان فی تفسیر القرآن" همه 22 روایتی که قائلین به جمع قرآن بعد از رحلت پیامبر، به آن استناد کرده اند، را آورده و در بیانی مفصل، آن ها را مردود دانسته است.(1)

آيا عثمان در اقدامي سياسي آيات خلافت را در لابلاي آيات الاحكام فقهي قرار نداده است؟

طبق تاریخ جمع آوری قرآن، جای آیات قرآن را خود پیامبر مشخص نمودند، نه سلیقۀ اصحاب یعنی هر آیه ای که نازل می شد خود حضرت می فرمودند کجا قرار گیرد و قرآنی که فعلا در دست ما است، همان قرآنی است که در زمان عثمان جمع آوری شد، و به جهت این که یک گروه از قاریان و حافظان قرآن در این کار همکاری داشتند و از طرفی مورد تأیید امامان ما هم قرار گرفته است، نمی توان گفت به سلیقۀ خود عثمان بوده تا توانسته باشد آیات را جا به جا کند. جمع آوری قرآن در سه مرحله انجام شده است:

موضوع: