تفسیر قرآن

image: 
تفسیر قرآن چیست؟ در کتاب های تفسیر چه چیزهایی نوشته شده و کدام تفسیر را برای مطالعه افراد مبتدی پیشنهاد می کنید؟

تفسیر قرآن چیست؟ در کتاب های تفسیر چه چیزهایی نوشته شده و کدام تفسیر را برای مطالعه افراد مبتدی پیشنهاد می کنید؟
تفسیر -مصدر باب تفعیل- از ماده «فسر»، جمع آن «تفاسیر» در لغت، به‌ معنای روشن کردن و توضیح دادن مطلب و کشف نمودن آمده است.(1) برخی نیز گفته‌اند: تفسیر، روشن کردن و کشف نمودن مراد و مقصود از لفظ مشکل است.(2) در اصطلاح؛ تعریف‌های گوناگونی از علم تفسیر، ارائه شده است، از جمله تعریف زرقانی در «مناهل العرفان» که گفته است: «علم یبحث فیه عن القرآن من حیث دلالته على مراد اللّه تعالى بقدر الطّاقة البشریة»؛ تفسیر، علمی است که در آن به‌ قدر توان بشرى از احوال قرآن از آن جهت که بر مراد خداوند متعال دلالت دارد، بحث مى‏ شود.(3) برای مطالعه تفسیر «نمونه» پیشنهاد می شود که عمومی تر و دارای مطالب مفیدی است.

_______________

(1) بستانى، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدى عربى- فارسى، مترجم: مهیار، رضا، واژه «فسر»، ص 244، انتشارات اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1375ش.

(2) ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 5، ص 55، دار صادر، بیروت، 1414ق.

(3) الزرقانى، محمد عبد العظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج 1، ص 471، دار احیاء التراث العربى، بى‏جا، بى‏تا.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید