عقائد

طلاق در مسیحیت

در مطالعه ای که داشتم دیدم که مثل اینکه مسیحیها بعد از ازدواج حتی اگر از هم متنفر هم باشند باید حتما همدیگر را تا آخر عمر تحمل کنند این درست است ؟...

توحید خداوند

من دچار تردید شدم و دوست دارم با دید باز و جدا از تعصب به یقین برسم من به وجود خدا ایمان دارم و اینکه آفریننده ی ما تنها یک خداست هم ایمان دارم اما...

هدف خداوند از خلقت انسان

1- آيا هدف خداوند از خلقت انسان فرستادن انها به بهشت و جهنم است ؟2- خدای آگاه به نهان چرا امتحان گرفته است عنايت اسلام به روح عبادت است، آن را اصل...

غرض خداوند از خلقت جهان و مخلوقات

آيا خداوند از خلقت جهان و مخلوقات غرض دارد ؟ هر موجود عاقلی، برای هر کاری که می کند غرض عقلائی نیز دارد، یعنی عقل او مانع است از اینکه کار غیر...

مدد رسانی حضرت عيسي همانند امام زمان (عج)

آيا حضرت عيسي كه زنده است همانند امام زمان (عج) به مسيحيان مددرساني مي‌كند؟ لطفاً تفاوت اين دو بزرگوار را با هم و با حضرت خضر كه زنده است، بيان...

وفور نعمت کفار

چرا كافران از رفاه و ناز و نعمت برخوردارند ولي افراد با ايمان معمولا به سختي روزگار را مي گذرانند؟ نکته مهم آنست که بايد ديدمعني رفاه چيست؟آيا داشتن...

رجعت امام حسين (ع)

چرا برای مردی که به سفر رفته است و برمیگرددگریه می کنید . سینه میزنید ؟ بحث بازگشت امام حسین (ع) و نیز عده ای از اولیا ، اصطلاحا "رجعت" نامیده میشود...

جبر و اختیار

تصمیمی که ما برای انجام کاری می گیریم خود معلول یک سری علل است، لذا تعیین کننده تصمیم ما صرفا آن علت ها هستند و اختیار جایی ندارد! در اینکه اراده...