عقائد

دعوت به اسلام

چگونه می توانیم کسی را مسلمان کنیم؟ 1. در دعوت دیگران به دین اسلام، نخست باید با آموزه های دینی خود آشنا باشیم، که در این زمینه لازم است کتاب های...

بهبود وضع حجاب

به نظر شما چه راه هائی برای بهبودی وضع حجاب در جامعه وجود دارد؟ بی شک زیربناهای فکری هر فرد در مورد خداوند، جهان هستی، انسان، معاد و ... نتیجه...

صوفیان و الهامات

آیا الهامات و نداهای غيبی به صوفيان حقيقت دارد؟ باید به چند نکته توجه داشت: 1. بعضی از اخباری که در باره آن ها گفته می شود، دروغ است و مورد استناد...

خدا کیست ؟

خدا کیست ؟ چه شکلی است ؟ ابتدا عرض شود که توقع اینکه انسان ، خدا را آنگونه که هست بشناسد ، انتظار صحیحی نیست . خداوند به عنوان موجودی بی نهایت در ظرف...

دریافت پول در مقابل اهدای خون به بیماران نیازمند

آیا شخص می تواند در مقابل اهدای خون به بیماران نیازمند، پول بگیرد؟ خرید و فروش اشیاى نجس در صورتى حرام است که فایده حلالى نداشته باشد، و در حال حاضر...

نگاه سیستمی به دین

«نگرش سیستمی» چیست؟ چه کاربرد و کارآمدی دارد؟ «نگرش سیستمی به دین» یعنی چه؟ ابتدا بررسی و تعریف مختصری از نگرش سیستمی: به طور خلاصه سیستم به مجموعه...

هدف آفرینش

اگر خداى متعال بى ‏نياز از همه چيز است پس فلسفه آفرينش چيست؟ چه نيازى داشت كه جهان را آفريد؟ برای این که درک درستی از فلسفه و هدف خلقت داشته باشیم...

بعد از بهشت چه می شود؟ آیا بهشت خسته کننده نخواهد بود؟

بعد از بهشت چه می شود؟ آیا بهشت خسته کننده نخواهد بود؟ کسانی که بهشتی خواهند شد هیچگاه خستگی و دلزدگی بر آنان عارض نخواهد شد . دلزدگی در جایی است...