عقاید

عقاید ، خداشناسی

لزوم عصمت امام(ع)

موضوع: 

چرا معصومیت امامان ضرورت داشت؟ از طرفی چرا استغفار میکنند برای خودشان؟ آیا بدلیل اینکه شیعیان از وجود خود آنها هستند استغفار میکنند؟

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

صفات خدا؛ برهان امکان و وجوب

موضوع: 

برهان امکان و وجوب، واجب الوجود را ثابت می کند. اما پرسش این است که آیا این برهان سایر صفات خداوند را نیز ثابت می کند؟ آیا می توان گفت که واجب الوجود همان خدای عالم و قادر و حی و واحد است؟ اگر برهان امکان و وجوب، از اثبات این صفات عاجز است، چه برهانی برای اثبات این صفات داریم؟

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

جنیان در کربلا

موضوع: 

چرا لبیک اجنه در کربلا پذیرفته نشد؟
حضرت سید الشهداء (علیه السلام) امام جن و انس بودند، وقتی فرمود کیست مرا یاری کند وقتی اجنّه خدمت حضرت رسیدند تا ایشان را یاری کنند حضرت یاری ایشان را نپذیرفتند؟

تقسیم وقت هر نماز

موضوع: 

بررسی روایت: «اَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوانُ اللَّهِ وَ آخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ» در منابع روایی فریقین چگونه است؟

در منابع روایی شیعه و سنی خبری در رابطه تقسیم اوقات نمازهای پنج گانه به اول وقت و وسط وقت و آخر وقت وارد شده که محتوای چنین خبری بیانگر آن است که خواندن نماز در ابتدای وقت فریضه موجب کسب رضوان و خوشنودی پروردگار است و خواندن آن در میان وقت با رحمت الهی همراه بوده و خواندن آن در پایان وقت دربردارنده عفو الهی نسبت به نمازگزار است.

خداوند و صفت خالقیت

موضوع: 

آیا خدا می توانست هیچ مخلوقی را خلق نکند و فقط خودش وجود داشته باشد؟

صفات خداوند متعال در يك تقسيم بندي به صفات ذات و صفات فعل تقسيم مي شوند؛
منظور از اوصاف ذاتي خداوند، صفاتي است كه صرف تصور ذات او براي انتزاع اين اوصاف كافي باشد. مانند صفت حيات، اراده و علم.
صفات فعل نيز اوصافي هستند كه براي انتزاع آنها علاوه بر ذات خداوند متعال، نياز به تصور طرف ديگر يعني مخلوقات نيز هستيم، مانند: اوصاف خلق و رزق كه تنها زماني تصور مي شوند كه مخلوقي براي خلق شدن يا رزق دادن وجود داشته باشد.(1)