عقاید

عقاید ، خداشناسی

در باره ارتباط ساعات ایام شبانه روز به امامان معصوم (علیهم السلام) بیشتر توضیح دهید؟

موضوع: 

زنان مشهور و بازیگران خارجی که با رقص و به نمایش گذاردن بدنشان هزاران مرد را به انحراف می کشانند آیا حکم جهنم رفتن آنها ابدی است؟ کسی که برای چنین مراسم یا فیلم هایی هزینه کرده و زمینه را برای رفتارهای این زنان مهیا می کند چطور؟ این زنان در دنیا غرق در شادی و خنده بوده وشهرتشان موجب میشود همه به ایشان احترام بگذارند، از آن طرف در انجمن های خیریه هم شرکت کرده و کمک می کنند، و وقتی که می میرند همه براشون دعای خیر می کنند، خب این باعث میشه کفه خوبی هاشون بیشتر بشود و راحت بیایند به بهشت، و ما هم که با حجاب و سختی رفتیم بهشت باید این فاسدها رو در بهشت تحمل کنیم.

موضوع: 

توکل چه تأثیراتی در زندگی فردی و اجتماعی و در دنیا و اخرت انسان دارد؟

موضوع: 

خداوند به حضرت خضر(علیه السلام) علم لدنی داد که علمی بدون واسطه بوده، و از علم انبیاء اولوالعزم هم ظاهرا بالاتر بود. آیا علم لدنی هم قابل اشتراک است؟

موضوع: 

در ادیان غیر آسمانی که منشا غیر الهی داشته به آنها ادیان بشری گفته میشود نیز گزاره های اخلاقی بسیاری وجود داشته، و برخی مفاهیمشان به ادیان الهی نزدیک است. آیا واقعا منشأ این ادیان خدا نیست؟ اگر این طور باشد ممکن است کسی بگوید از کجا معلوم ادیان اسلام مسیحیت یهودیت هم بشری نباشند؟

موضوع: 

نقص عضوهای مادرزادی، جبر جغرافیایی و پولداری و فقر، انواع و اقسام بیماری های لاعلاج، اینها تنها گوشه ایی از نابرابری هاست. آیا باز هم خداوند عادل است؟

موضوع: 

آيا برهان آنسلم براي اثبات وجود خداوند كافي است؟

موضوع: 

اگر تورات و انجیل برای هدایت انسان ها نازل شده اند، چرا خداوند جلوی تحریف آنها را نگرفت؟

موضوع: 

اگر مجردات موجوداتی خارج از چارچوب زمان هستند، چگونه میتوان وحی فرشته وحی بر پیامبران حاضر در زمانی خاص را توجیه کرد؟

موضوع: 

بر عقیده تثلیث مسیحیان ایراد گرفته می شود که این عقیده با توحید و مادی نبودن واجب الوجود منافات دارد. حال آیا اعتقاد مسلمانان به دمیده شدن روح خداوند در کالبد انسان ها دچار همین ایراد نیست؟

موضوع: