کعبه

در ارکان کعبه، یکی حطیم یا حجر اسماعیل است، چرا ساخته شد؟ برخی متون نوشته شده که مکان زندگی حضرت اسماعیل (علیه السلام) بوده و حتی حضرت هاجر و اسماعیل هم آن جا دفن شده اند. اما چرا قوسی شکل است؟

موضوع: 

آیا مراسم حج یک رسم جاهلی و متعلق به ما قبل اسلام است؟ چه تفاوتی بین کعبه (که نماد پرستش خداست) و پرستش بتها وجود دارد؟ سؤال شما را می توان در حوزه های زير مورد بررسی قرار داد: 1.

موضوع: 

با توجه به قدمت کعبه و مقام حضرت ابراهيم و حجر اسماعيل و وقايع اطراف آنها چرا در منابع يهود و نصارا از اين سه موضع صحبتي نيست؟

با عرض سلام و ادب اتفاقاً یکی از دلایل اصلی شعار «نیل تا فرات» اسرائیلی ها، وجود کعبه است که به دست ابراهیم ساخته شده. یهودیان همیشه افتخار می کردند که نیای بزرگ شان ابراهیم، کعبه را ساخته است. 2- یهودیان برای کعبه احترام قائل بودند و در آن حاضر شده و به نام دین ابراهیم خدا را عبادت می کردند.[1] 3- دو تمثال از ابراهیم و اسماعیل در درون کعبه و در کنار بت های عرب وجود داشت.[2]

موضوع: