کشتی نوح

آیا معقول است که پنگوئن از قطب تا خاورمیانه پیاده روی کرده تا سوار کشتی نوح شود؟

موضوع: 

آیا آیاتی درباره کشتی نوح در قرآن آمده است‌؟

در سوره هایی از قرآن، به کشتی نوح اشاره شده است: ـ سوره هود «وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا وَ لَا تخطِبْنىِ فىِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنهم مُّغْرَقُونَ»؛ و (اكنون) در حضور ما و طبق وحى ما، كشتى بساز! و درباره آن ها كه ستم كردند شفاعت مكن، كه (همه) آن ها غرق شدنى هستند.(1)