نمرود

در بعضی کتاب های تاریخی جدید حضرت ابراهیم(علیه السلام) را هم دوره نمرود دانسته اند، آیا منبع تاریخی قدیمی قبل از اسلام مثل کتیبه و ... مربوط به این مساله موجود است یا خیر؟ راه های علم و آگاهی پيدا كردن نسبت به حقائق، مختلف است، بعضی مطالب با براهين و استدلال‌های عقلی و برخی نيز با تجربه و مشاهده معلوم و ثابت می شوند؛ امّا نبايد فراموش كرد كه تنها راه علم و آگاهی پيدا كردن به يک حقيقت، تعقّل و انديشيدن و يا تجربه نيست. چه بسا مطالبی كه قابل تجربه نبوده و با براهين و ادلة عقلی نيز ثابت نمی شوند همانند تاريخ و سرگذشت پيشينيان.

موضوع: 

چرا نام نمرود در قرآن بکار نرفته ولی نام فرعون بارها بکار رفته است؟

هیچ الزامی وجود ندارد که قرآن به اسم و نام، از افراد یاد کرده باشد. اگر به قرآن مراجعه کنیم می بینیم که از افراد کمی به اسم و نام یاد شده و بنای قرآن بر ذکر نام افراد نبوده است، حتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که قرآن بر ایشان نازل شده و به عنوان معجزه الهی بر نبوت ایشان فرستاده شده، از آن حضرت در طول این 23 سال، فقط چهار بار(1) نامبرده شده است.