معاویه

نحوه اعتراض ائمه (علیهم السلام) به غاصبان حق ولایتشان چگونه بود؟

موضوع: 

«سعد بن ابی الوقاص» کیست؟ آیا صحیح است که او اولین فردی بود که توسط او، اولین‌ خون در اسلام ریخته شد؟ و آیا او در نهایت زرتشتی مرد؟

موضوع: 

معاویه با به راه انداختن جنگ صفین چه نقشه ای را دنبال می کرد؟

معاویه می دانست حکومت عدل حضرت علی (علیه السلام) وی را تحمل نخواهد کرد، لذا دست پیش گرفته و خونخواهی عثمان را بهانه قرار داده و از بیعت با حضرت علی (علیه السلام) سرباز زد. ولی شواهد تاریخی وجود دارد که معاویه از سال ها قبل اندیشه خلافت بر سر داشت و مقدمات خلافت خود را مهیا می کرد.

موضوع: 

چرا معاویه از تفسیر قرآن جلوگیری می کرد؟

یکی از کارهای معاویه مقابه با تفسیر قرآن بود. محو ظاهرى الفاظ قرآن در جامعه اسلامى براى معاویه ممکن نبود، ولى از آن جا که وجود قرآن با تفسیر صحیح و فهم درست آیات آن، مانع خودکامگى هاى او بود، از دانشمندان امّت اسلامى مى خواهد از تفسیر و تأویل صحیح آن بپرهیزند. ماجراى گفتگوى معاویه با ابن عبّاس در این زمینه شنیدنى است:

موضوع: