شعب ابی طالب

پرسش:
جریان خانه ارقم در اوایل بعثت چه بود؟ نظر «علامه سید جعفر مرتضی» در این باره چیست؟

پاسخ:
«ارقم» خود یکی از مسلمانان صدر اسلام است. پدر او «ابی ارقم» از قبیله «بنی مخزوم» تیره ای از قریش است.(۱) بنابراین به او ارقم بن ابی ارقم می گویند.

برخی او را هفتمین(۲) و برخی هشتمین مسلمان می دانند.(۳)

موضوع: 

چرا «شعب ابی طالب» به این نام خوانده شد؟ دلیل زندانی شدن مسلمانان در این شعب و دلیل آزادی آنان چه بود؟ چند نفر درون شعب ابی طالب زندانی بودند؟ در چه سالی رخ داد و حضرت فاطمه (سلام الله علیها) هم آن جا بودند؟

موضوع: